Orgelnieuws Orgelnieuws
Enige tijd geleden hebben we u voorzien van een update over de status van de plannen voor het orgel in ons kerkgebouw. Graag hadden wij rond deze tijd een gemeenteavond georganiseerd om u uitgebreider te informeren over de stappen die we inmiddels hebben gezet. Omdat een dergelijke bijeenkomst gezien de huidige Corona maatregelen niet voor de hand ligt, gebruiken we een andere route om met u in contact te komen. 
In overleg met de kerkenraad hebben wij als kerkrentmeesters besloten om haalbaarheidsonderzoek te doen en daarvoor een enquête uit te zetten in de gemeente. Het slagen van het project is namelijk afhankelijk van uw steun. 
Op de pagina Orgelfonds op de website vind u daarom een flyer waarin wordt toegelicht waarom een restauratie van het orgel noodzakelijk is en wordt het belang van het gaande houden van de lofzang onderstreept. Naast de flyer treft u ook een enquête en een antwoordenveloppe aan. We rekenen op uw medewerking en heel graag ontvangen wij de door u ingevulde enquête voor de kerstdagen retour op één van de vermelde adressen.
De komende periode zullen wij u informeren over de vorderingen van het project en uiteraard ook de uitkomsten van de enquête. We zullen daarvoor gebruik maken van de kerkbode en de website  www.hervormdbergambacht.nl/orgelfonds  waar informatie over het project te vinden is. 
Heeft u vragen en of opmerkingen of wit u uw toezegging digitaal doen, dit kunt u allemaal doen aan onze secretaris via de mail    f.denbleker@hervormdbergambacht.nl 
Kerkrentmeesters.
terug