Product van de maand December Product van de maand December

Eigenlijk waren de 3 kratten niet groot genoeg voor alle ontbijtgranen. Een mooie opbrengst 62 pakken ontbijtgranen en nog 2 pakken aardappelpuree, wat het product van vorige maand was. Hartelijk dank aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen.

We mogen de bijdrage die we leveren als offer zien. En aan offers, zo leert ons het oude testament, zijn voorwaarden verbonden. B.v. Lev. 1: 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer iemand van u de HEERE een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. 3. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de HEERE.

We leren hier dus uit dat het een volmaakt offer moet zijn. In het afgelopen jaar zijn er verschillende keren producten gegeven die niet voldeden aan het product van de maand. Om duidelijk te zijn het is niet de bedoeling dat we restanten van b.v. een kerstpakket geven, of producten die bijna over de houdbaarheidsdatum zijn. Dit waren gelukkig uitzonderingen, maar wil het toch even onder de aandacht brengen. De voedselbank moet aan strenge voedselveiligheid eisen voldoen. Betekent dat als voedsel niet aan de voedselveiligheidseisen voldoet dit geweigerd moet worden.

Het product van de maand december is soep. Pakjes, blikken, cup-a-soup, maakt niet uit als het maar soep is. Laten we bidden dat ook geven hun bestemming mogen bereiken.

D.V. zaterdag 4 december zullen de kratten vanaf 10:00 – 17:00 uur weer buiten staan voor de deur van de toren en ook zondag 5 december kunt u / jij de soepen in de kratten te deponeren. Een hartelijke groet namens het College van Diakenen.

terug