Product van de maand december Product van de maand december
Afgelopen maand was er weer een mooie opbrengst van 107 pakken/zakken ontbijtgranen. Alle gevers hartelijk dank.
Onlangs bestond de VIJL (Voedselbank IJSSEL en Lek) 5 jaar. Dit was een moment om even bij stil te staan, maar niet echt voor een feestje. In de toespraak van de voorzitter werd benoemd dat aan de ene kant de vraag toeneemt en tegelijk het aanbod van “leveranciers”, ondermeer door regelgevingen afneemt.

Bij deze dus een oproep aan ons als gemeente, om er met elkaar voor te zorgen dat de 80 gezinnen (250 monden) ook in de toekomst op de voedselbank kunnen blijven rekenen. Mensen die vaak door wat voor omstandigheden dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Daarnaast ook dit mooie werk en deze gezinnen opdragen in ons gebed.

Het product van de maand december is soep. Op D.V. zaterdag 3 december zullen de kratten van 10:00 tot 17:00 onder de toren staan en zondag 4 december in het voorportaal van de kerk.
terug