Project Binnenlands Diaconaat 2022-2023

Project Binnenlands Diaconaat 2022-2023

Als gemeente zamelen we iedere zondag door middel van een collecte geld in voor een diaconaal doel. Zo wordt er gedurende een kalenderjaar voor vele verschillende diaconale doelen geld ingezameld. Al jaren zijn er twee doelen waarvoor meerdere keren per jaar geld ingezameld wordt. Het betreft hierbij één binnenlands diaconaal doel en één wereldwijd diaconaal doel.

Als diaconie hebben we een nieuw doel gekozen waarvoor we meerdere keren per jaar collecteren. Dit betreft een project van project 10 17 maar dan in Nederland en dichtbij namelijk in Rotterdam. De Maranathakerk in Rotterdam-Zuid is een missionair project gestart met de naam: Licht op Zuid. Door het missionaire werk heen is er een nieuwe geloofsgemeenschap gegroeid. Het werk richt zich in eerste instantie op de wijk Bloemhof. Een groot gedeelte van de inwoners zijn migrant en hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Veel mensen in deze wijk hebben te kampen met allerlei financiële – en maatschappelijke problemen. Het is daarom vanzelfsprekend dat het werk van Licht op Zuid is verweven met diaconale activiteiten. De komende twee jaar hopen we met regelmaat voor dit project te collecteren en u te informeren via de stukjes bij de collecte.

Soms krijgen we de vraag waarom heet het nu project 10 27? Dat heeft alles te maken met het volgende Bijbelvers Lukas 10 vers 27 “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”

terug