Project werelddiaconaat 2019 – 2020.

Project werelddiaconaat 2019 – 2020.
Project 10  27, Nepal
Zoals u weet ondersteunen we al jaren twee diaconale projecten met meerdere collecten per jaar. Dit betreft één binnenlands diaconaal project en één wereld diaconaal project.
In 2018 en 2018 hebben we voor project 10:27 voor de kerk in Egypte geld ingezameld.
Voor 2019 en 2020 hebben we een nieuw project uitgekozen. Het nieuwe project heeft als doel hulp voor de allerarmste in Nepal. Aan de hand van een aantal vragen geven we u een beeld over het land. Bij de volgende collecte wordt er telkens informatie gegeven over het project.

Wat voor land is Nepal? Het ligt in de Himalaya tussen India en China. Er wonen ruim 29 miljoen Nepalezen. De bevolking bestaat uit diverse groepen.

Wonen er veel christenen? Nee, slechts 1,4% van de bevolking is christen. 81,3% is Hindoe en 9% Boeddhist.

Hoe is de situatie van de armen? Veel mensen in de steden en op het platteland kennen armoede. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Nepal 30,9% van de bevolking onder de armoedegrens. Het land zit vast in een cultuur (kastenstelsel) van een eindeloze cirkel van armoede. Door de vele minderheden vind er op grote schaal uitbuiting plaats.

Hoe wordt het ingezamelde geld besteed? Via de jonge kerken die de afgelopen jaren mocht groeien wordt er hulp geboden. Een paar voorbeelden van hulp zijn: analfabeten leren te lezen en schrijven, mensen leren hoe je gezond kunt leven. Ook wordt er geleerd hoe je beter in je levensonderhoud kunt voorzien. Praktische hulp die een verschil maakt.

We zullen dit project steunen via Project 10:27, het diaconale programma van de GZB. De naam van dit project verwijst naar Lucas 10 vers 27: “Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Als gemeente van Christus mogen we getuigen van de woorden van het Evangelie, maar ook door daden. Project 10  27 ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken.
 
terug