Project werelddiaconaat 2021-2022

Project werelddiaconaat 2021-2022

Project 10 27, Rwanda

Zoals u weet ondersteunen we al jaren twee diaconale projecten met meerdere collecten per jaar. Dit betreft één binnenlands diaconaal project en één wereld diaconaal project. In 2019 en 2020 hebben we voor project 10:27 voor ondersteuning aan de allerarmste in Nepal.

Voor 2021 en 2022 hebben we een nieuw project uitgekozen. Vakonderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda. Aan de hand van een aantal vragen geven we u een beeld over het land. Bij de volgende collecte wordt er telkens informatie gegeven over het project. Wat voor land is Rwanda? De republiek Rwanda is een relatief klein land in Oost Afrika met 12,7 miljoen inwoners. Het land heeft een zwaar verleden met de genocide in 1993 en daarvoor een koloniale strijd. Meer dan 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens volgens de cijfers van de VN.

Wonen er veel christenen?

Ja, 94% van de bevolking is christelijk. Waarvan 57% rooms-katholiek en 37% protestants. 5% van de bevolking heeft de Islam als religie.

Hoe wordt het ingezamelde geld besteed aan de jongeren?

Er zijn 46 ‘parishes’ (kerkelijke gemeenten met een aantal wijkkerken) in de regio Kigali. Uit elke ‘parish’ krijgt één jongere uit een gezin met een sociale en/of financiële achterstand de kans om een studie in Kigali te volgen. De predikant selecteert en begeleidt deze jongere. De kosten voor onderwijs en verblijf op de school worden via dit project betaald. Ook krijgen ze na afloop van hun studie een gereedschapskist mee, zodat ze direct aan de slag kunnen. Door deze benadering worden lokale gemeenten van de Anglicaanse Kerk nog meer betrokken. Zij weten als geen ander welke gezinnen in hun omgeving kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. De jongeren die hun opleiding hebben afgerond, worden ook weer gestimuleerd om andere kwetsbare jongeren in hun omgeving te helpen. Op deze manier kan de cirkel van armoede en achterstand stap voor stap doorbroken worden.

We zullen dit project steunen via Project 10:27, het diaconale programma van de GZB. De naam van dit project verwijst naar Lucas 10 vers 27: “Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Als gemeente van Christus mogen we getuigen van de woorden van het Evangelie, maar ook door daden. Project 10 27 ondersteunt hervormd- gereformeerde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken.

terug