Project werelddiaconaat 2023 - 2024 Project werelddiaconaat 2023 - 2024

Als gemeente zamelen we iedere zondag doormiddel van een collecte geld in voor een diaconaal doel. Zo wordt er gedurende een kalenderjaar voor vele verschillende diaconale doelen geld ingezameld. Al jaren zijn er twee doelen waarvoor meerdere keren per jaar geld wordt ingezameld. Het betreft hierbij één binnenlands diaconaal doel en één wereldwijd diaconaal doel. Voor 2023 en 2024 hebben we een nieuw project uitgekozen. Hulp aan gehandicapte kinderen in Indonesië. Bij de volgende collecte wordt er telkens informatie gegeven over het project.

Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden verwaarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken en jaren geleden een programma opgezet om hen te helpen. Er worden hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een looprek of rolstoel, verstrekt en indien mogelijk wordt aangepast basisonderwijs gegeven en les in handvaardigheid. Gehandicapte kinderen blijken veel meer te kunnen dan hun omgeving dacht! Dankzij het programma van krijgen ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en je ziet ze opbloeien. Inmiddels worden meer dan 570 kinderen en hun ouders en familie begeleid.

RBM biedt twee programma’s aan. Een is vanuit het centrum naar de mensen toe: kinderen worden thuis bezocht door medewerkers van RBM. Het andere programma is in het centrum zelf. Hierbij komen de kinderen naar het centrum van RBM, in Tangmentoe. Hier kunnen ze een aantal dagen per week een programma volgen. Uiteraard hangt dit van de mogelijkheden van de kinderen af.

We zullen dit project steunen via Project 10:27, het diaconale programma van de GZB. De naam van dit project verwijst naar Lucas 10 vers 27: “Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Als gemeente van Christus mogen we getuigen van de woorden van het Evangelie, maar ook door daden. Project 10 27 ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken.

Als gemeente zamelen we iedere zondag doormiddel van een collecte geld in voor een diaconaal doel. Zo wordt er gedurende een kalenderjaar voor vele verschillende diaconale doelen geld ingezameld. Al jaren zijn er twee doelen waarvoor meerdere keren per jaar geld wordt ingezameld. Het betreft hierbij één binnenlands diaconaal doel en één wereldwijd diaconaal doel. Voor 2023 en 2024 hebben we een nieuw project uitgekozen. Hulp aan gehandicapte kinderen in Indonesië. Bij de volgende collecte wordt er telkens informatie gegeven over het project.

Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden verwaarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken en jaren geleden een programma opgezet om hen te helpen. Er worden hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een looprek of rolstoel, verstrekt en indien mogelijk wordt aangepast basisonderwijs gegeven en les in handvaardigheid. Gehandicapte kinderen blijken veel meer te kunnen dan hun omgeving dacht! Dankzij het programma van krijgen ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en je ziet ze opbloeien. Inmiddels worden meer dan 570 kinderen en hun ouders en familie begeleid.

RBM biedt twee programma’s aan. Een is vanuit het centrum naar de mensen toe: kinderen worden thuis bezocht door medewerkers van RBM. Het andere programma is in het centrum zelf. Hierbij komen de kinderen naar het centrum van RBM, in Tangmentoe. Hier kunnen ze een aantal dagen per week een programma volgen. Uiteraard hangt dit van de mogelijkheden van de kinderen af.

We zullen dit project steunen via Project 10:27, het diaconale programma van de GZB. De naam van dit project verwijst naar Lucas 10 vers 27: “Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Als gemeente van Christus mogen we getuigen van de woorden van het Evangelie, maar ook door daden. Project 10 27 ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken.

terug