Rouwpastoraat 2021 Rouwpastoraat 2021
We leven in een tijd waarin niets zeker meer lijkt te zijn. Velen van ons hebben, zelf of in hun omgeving, met corona te maken. Juist in deze tijd blijkt het Rouwpastoraat tot steun te zijn. 
Daarom laten we u en jou weten dat we beschikbaar blijven om met u en met jou stil te staan bij de moeilijke dingen in het leven. Bij verlies van een dierbare, verlies van een baan, op watvoor manier dan ook. Aarzel niet om contact op te nemen. Dan zoeken we samen naar wat de Heere God ons aanreikt. 

Telefonisch contact is mogelijk, maar bezoek ook.

Hartelijke groet namens de vrijwilligers van het Rouwpastoraat, 

Christel van Herk, coördinator 
 
terug