Rouwpastoraat juni 2021 Rouwpastoraat juni 2021

Al enige tijd is het Rouwpastoraat onderdeel van het werk vanuit onze gemeente. We werden eerst Werkgroep Rouwpastoraat genoemd, maar het woord Werkgroep is nu veranderd in Commissie. Daarmee wordt benadrukt dat het een blijvende activiteit is.

De term Pastoraat geeft aan dat de Bijbel opengaat in de gesprekken. Onze vrijwilligers worden toegerust om dit te kunnen doen en laten daarin ook hun hart spreken.

Rondom Eeuwigheidszondag ontvangen de bij de scriba bekende nabestaanden van degenen die dat kerkelijk jaar zijn overleden een kaart of brief van het Rouwpastoraat, ter bemoediging. Aan het einde van het jaar hopen we weer een bijeenkomst voor lotgenoten in rouw te houden met medewerking van onze beide predikanten.

De coördinator is het aanspreekpunt voor hulpvragen. Er is ook een ouderling Rouwpastoraat, dat is op dit moment Hans Pronk.

Schroom niet om een beroep op het Rouwpastoraat te doen, bij elke vorm van verlies die uw of jouw leven overhoop gooit.

Hij, dat is God, aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in Zijn hand zouden geven. Psalm 10 vers 14.

Een goede zomer gewenst.

Hartelijke groet,

Christel van Herk, coördinator

terug