Samen op weg naar Pasen Samen op weg naar Pasen

In de lijdenstijd willen we als gehele gemeente samen toeleven naar Pasen in het geloof dat Jezus leeft!

In het weekend van zondag 20 februari 2022 heeft ieder gemeentelid daarvoor als het goed is een werkboekje ontvangen met de titel ‘Samen op weg naar Pasen’. Dit boekje, dat de leidraad is, vormt een bijbelleesrooster. De bijbelgedeelten sluiten aan op de preken in die periode en bijvoorbeeld op de biddagviering van de basisschool (9 maart 2022).

Per dag wordt er een korte inleiding/leesopdracht gegeven en worden gebedspunten aangereikt. Daarnaast staat er per dag een creatieve doe-opdracht. Verder wordt in het boekje verwezen naar andere activiteiten in de gemeente of materialen die hier op de website te vinden zijn.

Voor de morgendiensten en de avonddienst van Goede Vrijdag is een kerkwerkboekje voor de kinderen beschikbaar op deze website. Zie bij kerkwerkboekje.

Elke week vanaf 27 februari tot aan Pasen heeft een eigen thema.

In de stille week is er in de kerk om 19.30 uur een extra bijeenkomst op maandag én woensdag.

Van harte Gods zegen gewenst in het samen lezen, bidden en doen!

 

terug