Samen op weg naar Pasen Samen op weg naar Pasen
We vinden het belangrijk om in de komende tijd op verschillende manieren met elkaar verbonden te zijn. Eén van die manieren is dat we in de hele gemeente de lijdenstijd willen gebruiken om samen toe te leven naar Pasen. Hiervoor is een basisboekje ontwikkeld dat iedereen, als het goed is, in de bus heeft gekregen. Heeft u het boekje niet ontvangen dan is een geprinte versie op te halen bij de familie Wijnberger (Burgemeester Winklerstraat 36) of familie Verdoold (Dijklaan 62). Het basisboekje is ook te downloaden (zie elders op deze pagina).
In dit basisboekje is een bijbelleesrooster opgenomen. De bijbelgedeelten sluiten aan op de preken in die periode en bijvoorbeeld op de biddagviering in de school. Per dag wordt er een korte inleiding/leesopdracht gegeven en worden gebedspunten aangereikt. Ook staat er per dag een creatieve doe-opdracht. In het boekje wordt verwezen naar andere activiteiten of opdrachten die op deze website te vinden zijn. Een bijzondere activiteit is ‘Met kunst naar Pasen’. Verder willen we in deze periode op diverse manieren in actie komen voor de kerk in Mozambique (zie de actiepagina Geef Hoop!).

Vreugde gewenst in het samen toeleven naar Pasen!
terug