Schakelkring 2020 Schakelkring 2020
Achter de schermen wordt er gewerkt aan een start van de Schakelkring die dit jaar meer de vorm zal krijgen van een soort Bijbellezing. Ds. Van der Meijden is voornemens om de Hebreeënbrief te gaan lezen en uitleggen. Er wordt gewerkt aan een start op donderdag 29 oktober. In ieder geval zal er digitaal gestart worden, zodat u/jij thuis mee kunt doen. Wanneer er ook kringleden in de kerk aanwezig kunnen zijn, wordt nog bekeken.
terug