Vakantie Bijbel Club 2020 Vakantie Bijbel Club 2020

Nog een paar weken en dan is het zover, de Vakantie Bijbel Club in de Schakel! Op dinsdag 20 oktober zijn de groepen 4 t/m 6 welkom, op woensdag 21 oktober de groepen 1 t/m 3 en op donderdag 22 oktober de groepen 7 en 8. De zaal gaat open om 9.45 uur en we sluiten om 12:00 af. Op zondag 25 oktober is de afsluitende kerkdienst waarin we met elkaar als gemeente ook stil hopen te staan bij het thema van deze week. Het thema dit jaar is ‘Duik erin!’.  We willen de kinderen laten ontdekken wie God is / wie Jezus is door met hen de Bijbel in te duiken. 


Om de organisatie soepel te laten verlopen is de hulp hard nodig van vrijwilligers en tieners die maatschappelijk stage willen lopen. We zijn naast de vrijwilligers die we nodig hebben ook nog specifiek op zoek naar vrijwilligers die een Bijbelverhaal willen vertellen. U/jij kunt zich daar voor opgeven via mailadres 'VBCBergambacht@gmail.com' of bij één van de stuurgroepleden.  
Tijdens de VakantieBijbelClub is er oppas aanwezig voor de baby’s en/of peuters van de vrijwilligers.  
Op 6 oktober  bent u/jij van harte welkom op de vrijwilligersavond, vanaf 20.00 uur in de Schakel, waar we onder genot van koffie of thee én iets lekkers graag dieper ingaan op het thema en uitleg geven over de verschillende activiteiten. Ook als u/jij zich nog niet heeft aangemeld bent u/jij van harte welkom. Wij bevelen deze avond zeer bij u/jou aan. 
De stuurgroep VBC,
Jeanine Steijgerwalt, Marianne Visser, Jolanda de Jong, Annemieke van der Hoog en Cora Buijs 

 
terug