Viering Heilig Avondmaal Viering Heilig Avondmaal

We zijn blij dat veel mensen in de afgelopen tijd hebben aangegeven mee te willen doen met de avondmaaldiensten. Tegelijk zijn we voor de komende viering nog beperkt in het aantal mensen die we kunnen toelaten. We kiezen op zondag 6 juni weer voor een vergelijkbare opzet van één startdienst met viering om 8.45 uur en vervolgens 5 korte vieringen verspreid over die zondag én een viering op woensdagmorgen 9 juni om 9.30 uur.

We vragen iedereen die aan het avondmaal wil deelnemen om zich opnieuw aan te melden, NIET via de app kerktijd maar door een mail te sturen naar kerkdiensten@hervormdbergambacht.nl of te bellen naar Wim de Jong: 06-53143229 tot uiterlijk zaterdag 29 mei. U kunt dan vermelden als u voorkeur heeft voor een bepaald dagdeel.

Normaal nodigen we graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren in de avondmaaldienst uit. Zij horen er immers helemaal bij. Gezien echter het feit dat kinderen nu nog worden meegeteld in het aantal kerkbezoekers van ca 50 mensen, willen we nu aan de gezinnen vragen om voor één keer de kinderen thuis te laten en desnoods zelf als ouders elk apart naar een viering te komen. De tijden zullen als volgt zijn: op zondag om 8.45 uur de eerste viering, daarna om 11.30 uur, 13.30 uur, 15.30 uur, 17.30 uur en 19.30 uur en op woensdag om 9.30 uur. Degene die zich aanmelden, krijgen na indeling een bevestigingsmail op welke tijd ze verwacht worden.

U kunt dit alles na lezen op de website en na de dienst zullen de tijden nog geprojecteerd worden.

terug