Zorg voor kinderen en jongeren Zorg voor kinderen en jongeren
‘Zorg voor elkaar’ is de standaard oproep die in deze Coronatijd wordt gedaan. En dat is belangrijk. We willen er in ieder geval als christelijke gemeente alles aan doen om vanuit de kerk aandacht te houden voor de kinderen en jongeren van de gemeente. Zij missen soms het contact met leeftijdgenoten en ook ouderen tijdens de catechese, de club, de zondagsschool, de vereniging of de kerkdienst. Daarnaast gaat het niet in elk gezin even makkelijk om goed om te gaan met deze situatie die nu langer duurt.
We maken met de mentoren/leidinggevenden van het jeugdwerk de afspraak om in ieder geval in de komende maanden enkele keren op diverse manieren contact te hebben met de jongeren die in dit seizoen aan hen waren toevertrouwd.
Let ook op elkaar als gezinnen, bel gewoon eens iemand op en vraag hoe het er mee gaat. Of spreek een jongere aan die je tegenkomt als je een wandeling maakt of boodschappen doet.
In de erediensten willen we per dienst een gezin versterkt mee laten zingen. Niet alleen in de hoop het meezingen te vergemakkelijken, maar ook om jongeren te laten ervaren dat ze betekenis hebben. Vanaf zondag 26 april is dit in gang gezet.
Verder willen we ouders en jongeren attenderen op materiaal dat via de HGJB (www.hgjb.nl) als speciaal aanbod beschikbaar is. Via website is ook een preekschrijfboekje te downloaden (www.hgjb.nl/bijbellezen-in-de-eredienst/).
Als jullie als leiding of ouders zelf ideeën hebben voor het betrokken laten blijven en zijn van de kinderen en jongeren bij de gemeente, mail dan je ideeën naar: jeugdouderling@hervormdbergambacht.nl
Wijsheid en creativiteit gewenst in de zorg voor elkaar!

De jeugdouderlingen
terug