Begroting 2019 Begroting 2019

Het college van kerkrentmeesters heeft haar begroting voor 2019 opgesteld. Deze begroting is besproken met de commissie van bijstand en de kerkenraad.

lees meer »
 
Wijziging bankrekeningnummer Wijziging bankrekeningnummer

Wijziging bankrekeningnummer
Onze huisbankier SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) maakte tot op heden gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Vanaf 1 november 2018  heeft SKG een contract afgesloten met de Rabobank waardoor ons bankrekeningnummer wijzigt.

lees meer »
 
Rekeningnummer kerkrentmeesters Rekeningnummer kerkrentmeesters

Voor het geval u het bankrekeningnummer van het CvK nodig hebt:
NL72RABO.0373.7352.00.
contactpersoon:
Lando de Kool 
Burg. Winklerstraat 22.
2861DJ Bergambacht
tel. 0182353605
email: 

ANBI-info: link naar ANBI-gegevens

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen

Iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur kunt u collectebonnen kopen in de consistorie van de kerk.