Een teken van (mee)leven. Een teken van (mee)leven.
Broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes,

Het is vandaag (4 april) vier weken geleden dat ik keelpijn kreeg.
En het is al meer twee weken geleden dat u en jullie iets van mij gelezen hebben.
Spoedig daarna brak er een heftige ziekteperiode aan.
Omdat ik tot een risicogroep bleek te behoren, ben ik even doorverwezen voor controle naar het GHZ in Gouda, maar gelukkig hoefde ik niet opgenomen te worden.
Thuis mocht ik uitzieken.
Een week lang heb ik tot 40° koorts gehad.
Maar dat is nu gelukkig verleden tijd en sinds een paar dagen heb ik ook geen verhoging meer.
Niet dat ik alweer de oude ben; het is vreemd dat je in korte tijd zoveel energie kunt kwijt raken.
Mijn bovenste luchtwegen zijn nog niet helemaal ontstekingsvrij en ook mijn ogen hebben nog last van de opgelopen ontsteking: lezen en kijken is ineens best vermoeiend….
Maar ik mag weer vooruitkijken en voel me een bevoorrecht mens.
Aan God daarvoor de dank! (...)
lees meer »
 
Hartelijk welkom Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Bergambacht. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (PKN)
Actuele zaken  vindt U in het submenu 'Laatste nieuws
 
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
De dienst van zondagavond 5 april is terug te kijken via https://www.youtube.com/watch?v=ylOIIjo22dw
De dienst van zondagmorgen 5 april is te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=JuFs_Z2x8ZA

Als gevolg van het feit dat er momenteel geen samenkomsten kunnen worden gehouden in onze kerk is het aantal volgers via Kerkomroep.nl fors hoger dan normaal. In het geval het aantal volgers te hoog wordt, wordt door Kerkomroep voorrang gegeven aan luisteraars en worden kijkers geweerd op Kerkomroep.nl
De diensten worden daarom (live) uitgezonden om 08:45 uur en 17:00 uur. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de diensten toch kunnen volgen, wordt de dienst direct na afloop ook op YouTube geplaatst. Dit betekent dat de diensten op de voor u meest gebruikelijke tijdstippen (10:30 uur en 18:30 uur) zijn terug te zien op Kerkomroep.nl en via een YouTube link op www.hervormdbergambacht.nl
lees meer »
 
Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte? Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte?
Vanwege het feit dat de komende weken geen kerkdiensten worden gehouden, zal er in kerk ook niet gecollecteerd worden. Het werk van de diaconie en de kosten die het college van kerkrentmeesters maken, lopen in de komende weken gewoon door. Wij hopen daarom op uw medewerking om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven.

Er zijn daarvoor drie opties:
lees meer »
 
Kerk voor het dorp Kerk voor het dorp
Ons gemeentezijn houdt niet op. Samen leven we van Gods genade, in vóór- en tegenspoed. Kent u ouderen of alleenstaanden die in deze crisistijd eenzaam zijn? Neem contact met hen op. En als er praktische vragen zijn weet dat u een beroep kunt doen op Omzien Naar Elkaar. We zijn er voor elkaar!
Een aantal organisaties bieden materiaal aan om met de kinderen of persoonlijk aan bijbelstudie te doen. ABC van het Geloof en de HGJB bieden daarvoor mogelijkheden die de komende tijd aangevuld zullen worden.