Beste gemeenteleden in Bergambacht Beste gemeenteleden in Bergambacht

Beste gemeenteleden in Bergambacht, broeders en zusters,
Het is inmiddels al een maand geleden dat ik het beroep naar Bergambacht heb aangenomen. Die beslissing was niet makkelijk. Lang heb ik gedacht dat we in Rijssen konden blijven. Er was ook niets wat een langer verblijf in Rijssen in de weg stond. Op Gods weg met mensen na….

lees meer »
 
Bevstiging en intrede ds. Van der Meijden Bevstiging en intrede ds. Van der Meijden

De kerkenraad deelt u mee dat de bevestigings- en intrededienst van ds. Van der Meijden op D.V. zondag 12 mei zullen plaatsvinden.  De bevestigingsdienst zal beginnen om 10:00 uur. In deze dienst gaat ds. R.R. Eisinga voor.
De intrededienst begint om 14:30 uur.

Meer over deze diensten kunt u t.z.t. lezen in de kerkbode en hier op de website.

Met vriendelijke groet,
De beroepingscommissie
 

 
Voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2019 Voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2019

De actie kerkbalans heeft voorlopig een bedrag van € 182.500 opgeleverd.
We zijn dankbaar voor deze mooie opbrengst!

De voorlopige opbrengst is circa 1% minder dan vorig jaar.
Het gemiddelde bedrag per toezegging is gestegen, het aantal toezeggingen is echter lager.

Mocht u/jij nog geen gelegenheid hebben gehad om een toezegging te doen, dan kan het formulier alsnog worden afgeven bij de penningmeester (Burg. Winklerstraat 22, Bergambacht).

Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar .

 
Verkiezing ouderling-kerkrentmeester Verkiezing ouderling-kerkrentmeester

Broeder Johan Teeuw heeft bedankt voor zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester.
 

 
Voorstellen ds van der Meijden Voorstellen ds van der Meijden

Wij hebben gevraagd aan ds van der Meijden om zich zelf voor te stellen, om zo nader kennis te maken

lees meer »
 
Wereldgebedsdag Wereldgebedsdag

   Alle informatie over de wereldgebedsdag klik hier

 
Werkgroep Eredienst Werkgroep Eredienst

De bezinning op de eredienst dit winterseizoen bestaat uit drie stappen:
1.Bezinning op wat we onder eredienst en liturgie nu precies verstaan
2.Bezinning op uitgangspunten voor de onderdelen van de eredienst
3.Bezinning op enkele specifieke onderdelen
 

lees meer »
 
Beleidsplan Verdiepen & Verbinden Beleidsplan Verdiepen & Verbinden

Het jaarthema voor het winterwerkseizoen 2017-2018 was: Open je ogen!
Als gemeente dachten we na over onze persoonlijke relatie met God en hoe we als hoe we als gemeenteleden werkelijk oog en hart voor elkaar hebben

lees alles


 

lees meer »
 
Collectebonnen Collectebonnen

In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs.. 

 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing

Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.