Uitzending Kerkomroep 2 december Uitzending Kerkomroep 2 december

Vanmorgen was het niet mogelijk om de ochtdienst via kerkomroep.nl te bekijken. Dit komt door een landelijke verstoring.

Mogelijk is het vanavond ook niet mogelijk om de dienst via de kerkomroep bij te wonen.

Onze excuses voor het ongemak.

 
Volkskerstzang 2018 Volkskerstzang 2018

Op maandag 17 december organiseert het Interkerkelijk Beraad (IKB) weer de jaarlijkse Volkskerstzang in de Grote of Laurentiuskerk.

lees meer »
 
Open Kerk zoekt vrijwilligers! Open Kerk zoekt vrijwilligers!

Open kerk zoekt vrijwilligers... Lees er hier meer over!

lees meer »
 
Wat is de Vakantiebijbelclub? Wat is de Vakantiebijbelclub?

Wat is de Vakantie Bijbel Club
De Vakantie Bijbel Club, kortweg VBC, is een feestweek in de herfstvakantie. Deze wordt georganiseerd om kinderen het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met kinderen in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als knutselen en (buiten)spelletjes worden kinderen door Christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel.

lees meer »
 
Vakantiebijbelclub Vakantiebijbelclub

Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid! Nog een paar weken en dan is het zover: de VakantieBijbelClub!

lees meer »
 
Voorbeeld gerechten startdag Voorbeeld gerechten startdag

Zoals aangekondigd bij de uitnodiging van de startdag volgen hieronder wat voorbeelden van gerechten waar je aan kunt denken om te maken.

lees meer »
 
Lotgenotengroep Rouwverwerking Lotgenotengroep Rouwverwerking

Binnen de Hervormde Gemeente Bergambacht is er aandacht voor mensen in rouw. Speciaal voor hen die hun man of vrouw door de dood verloren hebben, is er een Lotgenotengroep Rouwverwerking. Deze komt bijeen in drie ontmoetingen. Ook in het komende kerkelijk seizoen willen we deze bijeenkomsten aanbieden.

lees meer »
 
Beroepingswerk: profielschets predikant en indienen van namen Beroepingswerk: profielschets predikant en indienen van namen

In haar vergadering van woensdag 20 juni heeft de kerkenraad de profielschets van onze gemeente en die van de te beroepen predikant vastgesteld.  De profielschets van de te beroepen predikant  kunt u hier vinden.
 

lees meer »
 
Kerkbalans 2018 Kerkbalans 2018

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.

lees meer »
 
De Reformatie in jouw dorp De Reformatie in jouw dorp

lees meer »
 
Werkgroep Eredienst Werkgroep Eredienst

De bezinning op de eredienst dit winterseizoen bestaat uit drie stappen:
1.Bezinning op wat we onder eredienst en liturgie nu precies verstaan
2.Bezinning op uitgangspunten voor de onderdelen van de eredienst
3.Bezinning op enkele specifieke onderdelen
 

lees meer »
 
Beleidsplan Verdiepen & Verbinden Beleidsplan Verdiepen & Verbinden

Het jaarthema voor het winterwerkseizoen 2017-2018 is: Open je ogen!
Als gemeente denken we na over onze persoonlijke relatie met God en hoe we als hoe we als gemeenteleden werkelijk oog en hart voor elkaar hebben

lees alles


 

lees meer »
 
Collectebonnen Collectebonnen

In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs.. 

 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing

Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.