Kerkenraadsverkiezing 2020 Kerkenraadsverkiezing 2020
Bij de kerkenraadsverkiezingen van dinsdag 11 februari zijn door de lidmaten van de gemeente verkozen tot ouderling-kerkrentmeester: Gerard den Hoed, Pleinstraat 19 en Cees Schep, Burg. Huijbrechtstraat 37.
En tot diaken: Martijn Wassink, Kievit 16.
Zij hopen dinsdag 18 februari hun beslissing bekend te maken. Wil hen als gemeente omringen met uw gebeden in deze periode.
 
Voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2020 Voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2020
De actie kerkbalans heeft voorlopig een bedrag van EUR 195.400 opgeleverd. We zijn dankbaar voor deze mooie opbrengst! De voorlopige opbrengst is circa 6,9% meer dan vorig jaar. Zowel het gemiddelde bedrag per toezegging als het aantal toezeggingen is gestegen.

Mocht u/jij nog geen gelegenheid hebben gehad om een toezegging te doen, dan kan het formulier alsnog worden afgeven bij de penningmeester (Burg. Winklerstraat 22, Bergambacht). Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar
 
Nieuws uit Malawi Nieuws uit Malawi
Misschien zoekt u/jij het laatste nieuws uit Malawi.
Alle berichten staan in het menu Diaconaat/Zending
Even  doorklikken voor Hans en Gerrie en u/jij bent er, of 
voor Margreet en Kenneth hier klikken
 
Collectebonnen Collectebonnen
In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs..