Voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2019 Voorlopige opbrengst actie kerkbalans 2019

De actie kerkbalans heeft voorlopig een bedrag van € 182.500 opgeleverd.
We zijn dankbaar voor deze mooie opbrengst!

De voorlopige opbrengst is circa 1% minder dan vorig jaar.
Het gemiddelde bedrag per toezegging is gestegen, het aantal toezeggingen is echter lager.

Mocht u/jij nog geen gelegenheid hebben gehad om een toezegging te doen, dan kan het formulier alsnog worden afgeven bij de penningmeester (Burg. Winklerstraat 22, Bergambacht).

Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar .

terug