Kringwerk Kringwerk
Het kringwerk is in de afgelopen periode abrupt tot een einde gekomen. Normaal gesproken zou dit rond deze tijd richting de zomer langzaam wat gaan stoppen. Alleen de uitzendingen voor de kerktelefoon gaan nog wel door. Gezien de situatie dat we allemaal toch meer aan huis zijn gebonden en de digitale mogelijkheden die ons kerkgebouw heeft, zou het kringwerk toch nog wel wat voortgezet kunnen worden, mits hier voldoende belangstelling voor is. Als er gemeenteleden zijn die het fijn vinden om (bijv. op woensdagavond) een online moment voor bezinning te hebben kunnen zij dit per email melden bij de scriba. Als hiervoor voldoende animo is, kijken we wat de mogelijkheden zijn.
terug