Kerkdiensten Kerkdiensten
De dienst van maandagochtend 1 juni (Tweede Pinksterdag) is te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=sARpmMPE380
De dienst van zondagavond 31 mei is te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=37uCYhoGw-Q
De dienst van zondagochtend 31 mei is te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=MOzqFG_hxEg
Als gevolg van het feit dat er momenteel geen samenkomsten kunnen worden gehouden in onze kerk is het aantal volgers via Kerkomroep.nl fors hoger dan normaal. In het geval het aantal volgers te hoog wordt, wordt door Kerkomroep voorrang gegeven aan luisteraars en worden kijkers geweerd op Kerkomroep.nl
De diensten worden daarom (live) uitgezonden om 08:45 uur en 17:00 uur. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de diensten toch kunnen volgen, wordt de dienst direct na afloop ook op YouTube geplaatst. Dit betekent dat de diensten op de voor u meest gebruikelijke tijdstippen (10:30 uur en 18:30 uur) zijn terug te zien op Kerkomroep.nl en via een YouTube link op www.hervormdbergambacht.nl
lees meer »
 
Hartelijk welkom Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Bergambacht. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (PKN)
Actuele zaken  vindt U in het submenu 'Laatste nieuws
 
 
Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte? Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte?
Vanwege het feit dat de komende weken geen kerkdiensten worden gehouden, zal er in kerk ook niet gecollecteerd worden. Het werk van de diaconie en de kosten die het college van kerkrentmeesters maken, lopen in de komende weken gewoon door. Wij hopen daarom op uw medewerking om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven.

Er zijn daarvoor drie opties:
lees meer »
 
Kerk voor het dorp Kerk voor het dorp
Ons gemeentezijn houdt niet op. Samen leven we van Gods genade, in vóór- en tegenspoed. Kent u ouderen of alleenstaanden die in deze crisistijd eenzaam zijn? Neem contact met hen op. En als er praktische vragen zijn weet dat u een beroep kunt doen op Omzien Naar Elkaar. We zijn er voor elkaar!
Een aantal organisaties bieden materiaal aan om met de kinderen of persoonlijk aan bijbelstudie te doen. ABC van het Geloof en de HGJB bieden daarvoor mogelijkheden die de komende tijd aangevuld zullen worden.