Bijdrage gevraagd voor de Kerstmorgendienst. Bijdrage gevraagd voor de Kerstmorgendienst.

De viering van het Kerstfeest is een uitgelezen moment om u en jou uit te nodigen om een Kerstbijdrage te leveren aan de Kerstmorgendienst. Het concept kent u en ken jij nog wel: een tekening, een kleurplaat, een (kort) gedicht of een (korte) persoonlijke ontboezeming of zoiets. Met uw of jouw bijdrage kunt u en kun jij met de gemeente delen wat het Kerstfeest in 2020 voor u of jou betekent.

De bijdragen zullen in ieder geval voorafgaande aan de Kerstdienst en na afloop worden vertoond. En als het mogelijk is ook (deels) in de dienst.

Uw en jouw bijdrage is heel welkom en kan uiterlijk maandag 21 december gemaild ( j.vandermeijden@hervormdbergambacht.nl ) of bezorgd worden bij ds. Van der Meijden. 

Hartelijk uitgenodigd!

 
Programma adventsvieringen Programma adventsvieringen
Op de volgende data zijn er adventsvieringen:
  • Woensdag 2 december om 19.30 uur
  • Donderdag 10 december om 19:30 uur
  • Woensdag 16 december om 19:30 uur
Het programma is te bekijken via Programma Adventsvieringen (PDF document)
 
Aanmelden voor kerkdiensten via Kerktijd.nl Aanmelden voor kerkdiensten via Kerktijd.nl
Beste gemeenteleden,

Aangezien we de komende tijd nog te maken hebben met de beperkende maatregelen omtrent Covid'19 hebben we besloten gebruik te gaan maken van een digitaal uitnodigingensysteem. 
Voor de diensten vanaf zondag 6 december 2020 zullen de uitnodigingen worden verstuurd via Kerktijd.nl. In dit bericht vindt u belangrijke informatie over het aanmelden via Kerktijd.nl en een korte uitleg over het uitnodigingensysteem. 
lees meer »
 
Hartelijk welkom Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Bergambacht. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. (PKN)
Actuele zaken  vindt U in het submenu 'Laatste nieuws
 
 
Gemeentewerk vanaf 11 oktober Gemeentewerk vanaf 11 oktober
Met het oog op de huidige Corona situatie zijn er afgelopen week besluiten (PDF, opent in nieuw venster) genomen over al het werk van de gemeente. Wij zien dat er ontmoeting in de gemeente nodig is, maar willen dat beperken tot de activiteiten die het onderwijs van de kerk betreffen. Hiermee volgt de kerkenraad voor de leerlijn de richtlijnen van het RIVM aangaande het onderwijs. Voor het club en verenigingswerk volgt de kerkenraad het advies van de PKN om waar mogelijk niet bijeen te komen en andere vormen te zoeken. 
 
Familiebericht Familiebericht
Er is een nieuw familiebericht.
 
Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte? Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte?
Vanwege het feit dat de komende weken geen kerkdiensten worden gehouden, zal er in kerk ook niet gecollecteerd worden. Het werk van de diaconie en de kosten die het college van kerkrentmeesters maken, lopen in de komende weken gewoon door. Wij hopen daarom op uw medewerking om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven.

Er zijn daarvoor drie opties:
lees meer »
 
Kerk voor het dorp Kerk voor het dorp
Ons gemeentezijn houdt niet op. Samen leven we van Gods genade, in vóór- en tegenspoed. Kent u ouderen of alleenstaanden die in deze crisistijd eenzaam zijn? Neem contact met hen op. En als er praktische vragen zijn weet dat u een beroep kunt doen op Omzien Naar Elkaar. We zijn er voor elkaar!
Een aantal organisaties bieden materiaal aan om met de kinderen of persoonlijk aan bijbelstudie te doen. ABC van het Geloof en de HGJB bieden daarvoor mogelijkheden die de komende tijd aangevuld zullen worden.