Samenstelling college van diakenen: Samenstelling college van diakenen:
Het college van diakenen bestaat uit zes ambtsdragers.
Het college bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een algemeen adjunct  en een penningmeester. Het collega van diakenen wordt ondersteund door een secretarieel medewerkster.
Voor het uitvoeren van de diaconale taak in de gemeente wordt gezocht naar een  taakverdeling waarbij rekening gehouden wordt met ieders talenten of wensen.
Jaarlijks wordt de taakverdeling geëvalueerd en waar nodig aangepast.
 
De diakenen doen op elke kerkenraadsvergadering verslag van de actuele aangelegenheden. Van de vergaderingen van het college van diakenen worden notulen gemaakt die in afschrift verzonden wordt aan de kerkenraad. 
 
Stichting Budgethulp Krimpenerwaard Stichting Budgethulp Krimpenerwaard
Als je schulden hebt, helpt het niet als iemand je geld geeft.
Wat je dan nodig hebt is goede hulp.
Landelijk zijn er veel mensen met problematische schulden.
 
lees meer »
 
Onze kerk heeft een vrijwilligerapp!

Onze kerk heeft een vrijwilligerapp!
Wilt u op de hoogte gehouden worden van taken en vrijwilligerswerk die er in
onze gemeente zijn? Maak dan een account aan in de vrijwilliger app. Deze
app is te downloaden op uw tablet of mobiele telefoon via de App Store of
Google play. Voor installatie op uw pc kunt u gebruik maken van deze link
https://webapp.vrijwilligerapp.nl/map .
lees meer »
 
Rekeningnummer diaconie Rekeningnummer diaconie
Het bankrekeningnummer van de diaconie is:
NL78 RABO 0307 3004 71
 
Functies en contactgegevens Functies en contactgegevens
 
G.A. van Eck
Voorzitter
g.vaneck@hervormdbergambacht.nl
W. Hoogendijk
Penningmeester
w.hoogendijk@hervormdbergambacht.nl
W. van Eijk
Secretaris
w.vaneijk@hervormdbergambacht.nl
T. van der Graaf
Algemeen adjunct
t.vandergraaf@hervormdbergambacht.nl
W Both
w.both@hervormdbergambacht.nl
R.B.C. den Breejen
r.denbreejen@hervormdbergambacht.nl