Actie kerkbalans 2023 Actie kerkbalans 2023

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Ook dit jaar doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Samen voor de kerk van morgen!’. Zodat we ook in 2023 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken. Daar hebben we uw steun bij nodig. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Bergambacht. ‘Samen voor de kerk van morgen!’

Ook wordt dit jaar de actie kerkbalans weer digitaal aangeboden.
Hieronder kunt u de documenten downloaden die hierbij horen:

terug