Solidariteitskas 2021 Solidariteitskas 2021
Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten,
voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk
leven wordt hard getroffen door de coronapandemie. Ondanks alle maatregelen doen we ons
best om samen gemeente te zijn via online vieringen, online ontmoetingen en door elkaar te
bemoedigen met een kaartje. Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en
plannen maken om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen
een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Lees de volledige brief: Brief Solidariteitskas def 2021 t_b_v_ Website.pdf

 
 
 
Collecterooster 2022 Collecterooster 2022
Bekijk het collecterooster voor 2022 (PDF)
 
Financiën kerkrentmeesters Financiën kerkrentmeesters
 
Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2019
Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2019 opgesteld. Deze jaarrekening is besproken met de commissie van bijstand op 11 februari 2020 en met de kerkenraad op 19 februari 2020. Tevens heeft een beoordeling van deze jaarrekening plaatsgevonden door een externe accountant.
lees meer »
 
Rekeningnummer kerkrentmeesters Rekeningnummer kerkrentmeesters
Voor het geval u het bankrekeningnummer van het CvK nodig hebt:
NL72RABO.0373.7352.00
Jaap Terlouw
tel. 06 41 11 45 94
email: kerkrentmeester@hervormdbergambacht.nl
 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
Iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur kunt u collectebonnen kopen in de consistorie van de kerk.