Voortgang rouwpastoraat Voortgang rouwpastoraat

Op zondag 8 mei (2022) heeft Hans Pronk, samen met anderen, afscheid genomen van de kerkenraad. Hij is dus nu niet langer ouderling Rouwpastoraat. Dat vinden we jammer. Maar we zijn blij dat hij het initiatief heeft genomen tot het Rouwpastoraat in onze gemeente in de huidige vorm. Als ervaringsdeskundige zag hij daar de noodzaak toe. En inmiddels mochten we al veel mensen tot steun zijn. Hartelijk dank Hans.

We willen ook gelijk de nieuwe ouderling Rouwpastoraat aan jullie voorstellen. Dat is Paul Verhoef...

lees meer »
 
Had ik maar een foto op het dressoir... Had ik maar een foto op het dressoir...
Deze opmerking hoorde ik tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst voor lotgenoten in rouw, december 2021.
Rouwverwerking betreft niet alleen degenen die iemand verloren aan de dood. Het betreft ook degenen die iemand verloren aan het leven. Dat kan door echtscheiding, maar ook door andere verbroken of verstoorde relaties, zoals die tussen ouders en kinderen.
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag Eeuwigheidszondag
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Met deze woorden spreekt een berijming van psalm 90 van de tijdelijkheid van ons leven, maar ook van Gods eeuwige trouw. 
Richting de Eeuwigheidszondag gaan onze gedachten nog vaker uit naar degenen die overleden zijn. Tegelijkertijd denken we dan aan hen die achterbleven. 
Wat kun je je verlaten voelen als een geliefde gestorven is. Het leven gaat verder, maar zonder die persoon. Ook kun je je verward en verloren voelen.

Als Rouwpastoraat bidden we een ieder die dit betreft de ervaring toe van de dichter van psalm 90.

Wij zijn in Gods ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van Zijn beloften en van Zijn verbond.

Namens het Rouwpastoraat,
Christel van Herk
 
 
Rouwpastoraat juni 2021 Rouwpastoraat juni 2021

Al enige tijd is het Rouwpastoraat onderdeel van het werk vanuit onze gemeente. We werden eerst Werkgroep Rouwpastoraat genoemd, maar het woord Werkgroep is nu veranderd in Commissie. Daarmee wordt benadrukt dat het een blijvende activiteit is.

De term Pastoraat geeft aan dat de Bijbel opengaat in de gesprekken. Onze vrijwilligers worden toegerust om dit te kunnen doen en laten daarin ook hun hart spreken.

Rondom Eeuwigheidszondag ontvangen de bij de scriba bekende nabestaanden van degenen die dat kerkelijk jaar zijn overleden een kaart of brief van het Rouwpastoraat, ter bemoediging. Aan het einde van het jaar hopen we weer een bijeenkomst voor lotgenoten in rouw te houden met medewerking van onze beide predikanten.

De coördinator is het aanspreekpunt voor hulpvragen. Er is ook een ouderling Rouwpastoraat, dat is op dit moment Hans Pronk.

Schroom niet om een beroep op het Rouwpastoraat te doen, bij elke vorm van verlies die uw of jouw leven overhoop gooit.

Hij, dat is God, aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in Zijn hand zouden geven. Psalm 10 vers 14.

Een goede zomer gewenst.

Hartelijke groet,

Christel van Herk, coördinator

 
Rouwpastoraat 2021 Rouwpastoraat 2021
We leven in een tijd waarin niets zeker meer lijkt te zijn. Velen van ons hebben, zelf of in hun omgeving, met corona te maken. Juist in deze tijd blijkt het Rouwpastoraat tot steun te zijn. 
Daarom laten we u en jou weten dat we beschikbaar blijven om met u en met jou stil te staan bij de moeilijke dingen in het leven. Bij verlies van een dierbare, verlies van een baan, op watvoor manier dan ook. Aarzel niet om contact op te nemen. Dan zoeken we samen naar wat de Heere God ons aanreikt. 

Telefonisch contact is mogelijk, maar bezoek ook.

Hartelijke groet namens de vrijwilligers van het Rouwpastoraat, 

Christel van Herk, coördinator 
 
 
Jongere in rouw Jongere in rouw

Ook als je jong bent, kun je iemand van wie je veel houdt verliezen. Leren leven met zo'n verlies is niet makkelijk.

Rouwen kost veel energie. Je voelt je soms zomaar moe. Misschien kun je je niet goed concentreren en ben je sneller uit je humeur.

De gevoelens die je hebt, maken het soms best lastig.. Soms voel je niks, terwijl je eigenlijk vindt dat je heel verdrietig zou moeten zijn. Sommige jongeren zijn kwaad, anderen zijn verdrietig. En het is ook normaal als je je angstig, jaloers of schuldig voelt. Alles bij elkaar een heel gedoe, in je hart, je lijf, je hoofd.

Er zijn geen twee mensen die op dezelfde manier rouwen. Het is net als met vingerafdrukken: iedere vingerafdruk is anders. Iedereen rouwt op zijn of haar manier. Jouw manier van rouwen past bij jou net als de muziek die je kiest, de kleren die je koopt en de manier waarop je leeft.

Natuurlijk mogen mensen van wie je houdt niet sterven. Zeker niet als ze nog jong zijn. Het klopt niet, het is niet eerlijk, het slaat nergens op. Het zou eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar het gebeurt en als het jou overkomt, roept het van alles bij je op.

Weet dat er binnen de kerk mensen zijn met wie je daarover kunt praten. Weet ook dat je samen met hen je vragen bij God mag neerleggen. Je hoeft het niet alleen te doen. Heb je ons nodig? Bel of app dan naar het onderstaande nummer. Sterkte!

Christel van Herk, coördinator rouwpastoraat, tel. 06-10877374

 
Rouw in corona tijd Rouw in corona tijd
Ook en misschien wel juist in deze tijd van corona, willen we er voor u en jou zijn. Als je te maken hebt met rouw en verdriet om het verlies van een dierbaar persoon, of als je je baan verloren hebt... Bel mij op het onderstaande nummer, dan breng ik je in contact met een van onze vrijwilligers m/v. Zo lang we je niet thuis kunnen bezoeken, zullen we telefonisch beschikbaar zijn. Je bent niet alleen! Rouwpastoraat is: samen God zoeken in tijden van rouw.

In Hem verbonden, hartelijke groet,

Christel van Herk,
Coördinator Rouwpastoraat
Telefoon: 06-10877374
 
Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Rouwpastoraat in onze gemeente
In juni 2019 heeft de kerkenraad besloten dat het goed is om een nieuwe vorm van rouwpastoraat te beginnen in onze gemeente. Dit om het rouwpastoraat door de ouderlingen te optimaliseren. Daarnaast zal een team van pastorale vrijwilligers toegerust worden tot het verlenen van rouwpastoraat.
Uitgangspunt is dat de rouwenden worden bijgestaan in hun proces, waarbij het geloof in God concreet gestalte krijgt in de gesprekken. Dit is tenslotte de kern van pastoraat. Hierbij wordt uitgegaan van de leer die we in onze Hervormde Gemeente belijden.
Het is van belang dat een brede groep mensen in rouw  bereikt kan worden door middel van de inzet van vrijwilligers. Dat houdt in dat in de werkgroep rouwpastoraat ook vrouwen meedoen. Omdat mannen en vrouwen een verschillende beleving hebben van rouw, zullen mannelijke bezoekers naar mannen gaan en vrouwelijke vrijwilligers naar vrouwen.
De structuur ziet er als volgt uit: Hans Pronk is ouderling rouwpastoraat  en Christel van Herk is coördinator rouwpastoraat. De rouwcoördinator maakt de matches tussen vrijwilligers en rouwenden en is ook het eerste aanspreekpunt.
De vrijwilligers tekenen voor geheimhouding.
lees meer »