Bijeenkomst voor Lotgenoten in Rouw Bijeenkomst voor Lotgenoten in Rouw

Evenals vorig jaar willen we een bijeenkomst organiseren voor mensen die met rouw te maken hebben. Het betreft een bijeenkomst voor mensen die een dierbare door de dood verloren hebben. Maar het is ook voor mensen die met scheiding of met andere vormen van rouw te maken hebben. Het maakt niet uit hoe lang het geleden is. Voel je vrij om te komen.

Het is op DV donderdag 1 december a.s. vanaf 19.45 uur in de Schakel. Onze beide predikanten zullen aanwezig zijn. Voor de pauze zal ds. Van der Meijden spreken over rouw naar aanleiding van een bekend persoon uit de Bijbel. Aansluitend staan we met elkaar stil bij 'samen rouwen'. Na de pauze is er gelegenheid tot gesprek.

Noteer de datum en meld je vóór 28 november aan via 06-10877374 of via christelvanherk@gmail.com.

Hartelijke groet namens het Rouwpastoraat,

Paul Verhoef, Christel van Herk
 
Voortgang rouwpastoraat Voortgang rouwpastoraat

Op zondag 8 mei (2022) heeft Hans Pronk, samen met anderen, afscheid genomen van de kerkenraad. Hij is dus nu niet langer ouderling Rouwpastoraat. Dat vinden we jammer. Maar we zijn blij dat hij het initiatief heeft genomen tot het Rouwpastoraat in onze gemeente in de huidige vorm. Als ervaringsdeskundige zag hij daar de noodzaak toe. En inmiddels mochten we al veel mensen tot steun zijn. Hartelijk dank Hans.

We willen ook gelijk de nieuwe ouderling Rouwpastoraat aan jullie voorstellen. Dat is Paul Verhoef...

lees meer »
 
Had ik maar een foto op het dressoir... Had ik maar een foto op het dressoir...
Deze opmerking hoorde ik tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst voor lotgenoten in rouw, december 2021.
Rouwverwerking betreft niet alleen degenen die iemand verloren aan de dood. Het betreft ook degenen die iemand verloren aan het leven. Dat kan door echtscheiding, maar ook door andere verbroken of verstoorde relaties, zoals die tussen ouders en kinderen.
lees meer »
 
Jongere in rouw Jongere in rouw

Ook als je jong bent, kun je iemand van wie je veel houdt verliezen. Leren leven met zo'n verlies is niet makkelijk.

Rouwen kost veel energie. Je voelt je soms zomaar moe. Misschien kun je je niet goed concentreren en ben je sneller uit je humeur.

De gevoelens die je hebt, maken het soms best lastig.. Soms voel je niks, terwijl je eigenlijk vindt dat je heel verdrietig zou moeten zijn. Sommige jongeren zijn kwaad, anderen zijn verdrietig. En het is ook normaal als je je angstig, jaloers of schuldig voelt. Alles bij elkaar een heel gedoe, in je hart, je lijf, je hoofd.

Er zijn geen twee mensen die op dezelfde manier rouwen. Het is net als met vingerafdrukken: iedere vingerafdruk is anders. Iedereen rouwt op zijn of haar manier. Jouw manier van rouwen past bij jou net als de muziek die je kiest, de kleren die je koopt en de manier waarop je leeft.

Natuurlijk mogen mensen van wie je houdt niet sterven. Zeker niet als ze nog jong zijn. Het klopt niet, het is niet eerlijk, het slaat nergens op. Het zou eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar het gebeurt en als het jou overkomt, roept het van alles bij je op.

Weet dat er binnen de kerk mensen zijn met wie je daarover kunt praten. Weet ook dat je samen met hen je vragen bij God mag neerleggen. Je hoeft het niet alleen te doen. Heb je ons nodig? Bel of app dan naar het onderstaande nummer. Sterkte!

Christel van Herk, coördinator rouwpastoraat, tel. 06-10877374

 
Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Rouwpastoraat in onze gemeente
In juni 2019 heeft de kerkenraad besloten dat het goed is om een nieuwe vorm van rouwpastoraat te beginnen in onze gemeente. Dit om het rouwpastoraat door de ouderlingen te optimaliseren. Daarnaast zal een team van pastorale vrijwilligers toegerust worden tot het verlenen van rouwpastoraat.
Uitgangspunt is dat de rouwenden worden bijgestaan in hun proces, waarbij het geloof in God concreet gestalte krijgt in de gesprekken. Dit is tenslotte de kern van pastoraat. Hierbij wordt uitgegaan van de leer die we in onze Hervormde Gemeente belijden.
Het is van belang dat een brede groep mensen in rouw  bereikt kan worden door middel van de inzet van vrijwilligers. Dat houdt in dat in de werkgroep rouwpastoraat ook vrouwen meedoen. Omdat mannen en vrouwen een verschillende beleving hebben van rouw, zullen mannelijke bezoekers naar mannen gaan en vrouwelijke vrijwilligers naar vrouwen.
De structuur ziet er als volgt uit: Hans Pronk is ouderling rouwpastoraat  en Christel van Herk is coördinator rouwpastoraat. De rouwcoördinator maakt de matches tussen vrijwilligers en rouwenden en is ook het eerste aanspreekpunt.
De vrijwilligers tekenen voor geheimhouding.
lees meer »