Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte? Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte?

Vanwege het feit dat de komende weken geen kerkdiensten worden gehouden, zal er in kerk ook niet gecollecteerd worden.
Het werk van de diaconie en de kosten die het college van kerkrentmeesters maken, lopen in de komende weken gewoon door.
Wij hopen daarom op uw medewerking om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven.
 
Er zijn daarvoor drie opties:
  1. De Kerkgeld app
    Met ingang van heden is de Kerkgeld app voor onze gemeente beschikbaar. Dit is een app die via Google Play (Android) of de App Store (Apple) is te downloaden. U kunt hier een tegoed op zetten en vervolgens geld doneren per collectedoel. Deze app zullen we vanaf heden ook wekelijks in de kerk gaan gebruiken. De handleiding voor de installatie en het gebruik van deze app vindt u in he document: Handleiding_installatie_en _gebruik_kerkgeld_app.pdf (opent in nieuw venster).
  2. Doneren via de website van SKG collect: https://site.skgcollect.nl/350/pagina/4335/collecte.html
    Hier kunt u (zie onderstaande voorbeeld) via de knop ‘gift/donatie’ een bijdrage geven per collectedoel.
  3. Een gift overmaken naar bankrekening NL72RABO0373735200 ten name van CvK Hervormde gemeente. Collectebijdragen die komende week gestort worden op deze bankrekening zullen 50/50 verdeeld worden tussen het diaconale doel van de 1e collecte en het kerkelijke doel van de 2e collecte.
terug