Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit
Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te
zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de
maand.
 
lees meer »
 
Project werelddiaconaat 2019 – 2020.

Project werelddiaconaat 2019 – 2020.
Project 10  27, Nepal
Zoals u weet ondersteunen we al jaren twee diaconale projecten met meerdere collecten per jaar. Dit betreft één binnenlands diaconaal project en één wereld diaconaal project.
In 2018 en 2018 hebben we voor project 10:27 voor de kerk in Egypte geld ingezameld.
Voor 2019 en 2020 hebben we een nieuw project uitgekozen.
 
lees meer »
 
Project Binnenlands Diaconaat 2020 Project Binnenlands Diaconaat 2020
Als gemeente zamelen we iedere zondag middels een collecte geld in voor een diaconaal doel.
lees meer »