Project werelddiaconaat 2023 - 2024 Project werelddiaconaat 2023 - 2024

Project 10 27, Indonesië

Als gemeente zamelen we iedere zondag doormiddel van een collecte geld in voor een diaconaal doel. Zo wordt er gedurende een kalenderjaar voor vele verschillende diaconale doelen geld ingezameld. Al jaren zijn er twee doelen waarvoor meerdere keren per jaar geld wordt ingezameld. Het betreft hierbij één binnenlands diaconaal doel en één wereldwijd diaconaal doel. Voor 2023 en 2024 hebben we een nieuw project uitgekozen. Hulp aan gehandicapte kinderen in Indonesië. Bij de volgende collecte wordt er telkens informatie gegeven over het project.

lees meer »
 
Project Binnenlands Diaconaat 2022-2023

Project Binnenlands Diaconaat 2022-2023
Als gemeente zamelen we iedere zondag door middel van een collecte geld in voor een diaconaal doel. Zo wordt er gedurende een kalenderjaar voor vele verschillende diaconale doelen geld ingezameld. Al jaren zijn er twee doelen waarvoor meerdere keren per jaar geld ingezameld wordt. Het betreft hierbij één binnenlands diaconaal doel en één wereldwijd diaconaal doel.
lees meer »
 
Project werelddiaconaat 2021-2022

Project werelddiaconaat 2021-2022

Project 10 27, Rwanda

Zoals u weet ondersteunen we al jaren twee diaconale projecten met meerdere collecten per jaar. Dit betreft één binnenlands diaconaal project en één wereld diaconaal project. In 2021 en 2022 hebben we gekozen voor project 10:27 voor ondersteuning aan de allerarmste in Nepal

lees meer »
 
Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit
Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te
zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de
maand.
 
lees meer »