Product van de maand oktober Product van de maand oktober
In het weekend van 4 en 5 september kregen we 58 potten pindakaas. Daarnaast nog 12 andere producten. Alle gevers, hartelijk dank. In Markus 12 lezen we 42. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een quadrans. 43. En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. 44. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Wij hebben de opdracht om voor dergelijke arme weduwen, maar ook andere mensen die het misschien minder hebben dan wij te zorgen. Dus laten we de komende maand vrijgevig zijn, voor onze naaste. Het is een opdracht van de Here Jezus zelf.
lees meer »
 
Tour d’Orange – zaterdag 11 september Fietstocht YFC Krimpenerwaard Tour d’Orange – zaterdag 11 september Fietstocht YFC Krimpenerwaard

Dit alles zal doorgang vinden als de Coronamaatregelen dit toestaan
Wat is er leuker dan een heerlijk fietstochtje door onze eigen, mooie Krimpenerwaard?? Dit is je kans om jouw eigen omgeving te ontdekken!!!!

Doel van de tocht: zoveel mogelijk geld ophalen voor YFC Krimpenerwaard. Geld om het mogelijk te maken dat de jongeren in de Krimpenerwaard elkaar kunnen gaan ontmoeten.

Bijvoorbeeld in Stolwijk waar we in de boerderij van familie Snoek (Stolweitjes, Schoonouwenseweg 46a) een vaste ontmoetingsplek gaan creëren waar de jongeren huiswerkbegeleiding kunnen krijgen, met elkaar kunnen eten, lekker kunnen chillen of spelletjes kunnen doen. Of elkaar ontmoeten in de MOP (mobiele ontmoetingsplek) waarmee de jongeren worden opgezocht. Er is geld nodig voor materialen, onderhoud van de MOP, etc.

Fietsen jullie mee voor dit goede doel?

lees meer »
 
Product van de maand Augustus Product van de maand Augustus
Afgelopen maand mochten we 46 pakken/zakken macaroni en pasta afleveren bij de voedselbank in Lekkerkerk. Daarbij zaken ook nog andere producten die dankbaar in ontvangst werden genomen.
Opnieuw een mooie opbrengst.
Het product van de maand augustus is koffie.
D.V. zaterdag 7 augustus zullen de kratten vanaf 10:00 – 17:00 uur weer buiten staan voor de deur van de toren en ook zondag 8 augustus is er nog de mogelijkheid de pakken koffie in de kratten te deponeren.
 
lees meer »
 
Actie Solidariteitskas 2021 Actie Solidariteitskas 2021
Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten,
voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk
leven wordt hard getroffen door de coronapandemie. Ondanks alle maatregelen doen we ons
best om samen gemeente te zijn via online vieringen, online ontmoetingen en door elkaar te
bemoedigen met een kaartje. Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en
plannen maken om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen
een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Lees de volledige brief: Brief Solidariteitskas def 2021 t_b_v_ Website.pdf
 
 
Met kunst naar pasen Met kunst naar pasen

Zeven lijdensweken, zeven amateur kunstenaars. Op verschillende manieren hebben zij uiting proberen te geven aan het thema: Leven door Lijden.
Met een virtuele expositie vertellen ze iets van de gedachten en verhalen achter de werkstukken. Zo hopen ze inspiratie door te geven en je opnieuw te laten kijken naar het wonder van Goede Vrijdag en Pasen.

Bekijk de video:

 
lees meer »
 
Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid
In februari 2017 is afgesproken dat na het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid psalm 103 vers 8 en 9 wordt gezongen. Op basis van vragen van gemeenteleden hebben we opnieuw over dit onderwerp nagedacht. Een steeds terugkerende vraag in de afgelopen periode was of er ook een andere psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, gezongen kan worden na het afkondigen van een overlijden. We hebben daarom afgesproken nabestaanden de keuze te geven om zelf een psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, te kiezen na het afkondigen van het overlijden van een naaste. Nabestaanden zullen dit na een overlijden zelf kenbaar moeten maken aan de wijkpredikant of de scriba. Zonder persoonlijk verzoek blijft psalm 103 vers 8 en 9 de basis.
 
Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd
door de PKN (zie https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-
kerkelijke-bijeenkomsten/). Dit gebruiksplan is tot stand gekomen met in achtneming van deze
richtlijnen en betreft een praktische uitwerking voor onze gemeente.
Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de
ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden
aangepast zodra hier aanleiding voor is.

Het gebruiksplan is in te zien via de volgende link: Gebruiksplan versie 3-0 (PDF) 
 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing
Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.
 
Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de maand.  
 
 
Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Dag iedereen, 

Omdat we elkaar als gemeenteleden momenteel niet zo vaak tegenkomen, ontstaat het risico dat sommige noden onzichtbaar blijven. Terwijl er veel mensen zijn die van alles meemaken, ook op het gebied van rouw. Als dit jezelf betreft, of je weet iemand anders die wel wat bemoediging zou kunnen gebruiken, neem dan contact met mij op. De mensen van het Rouwpastoraat m/v staan klaar om te helpen. Samen antwoorden zoeken in de Bijbel geeft troost. Dank jullie wel. 

Hartelijke groet, 
Christel van Herk, coördinator 

Tel. 06-10877374
 
Hulpvragen delen Hulpvragen delen

Om te zorgen voor mensen binnen onze gemeente wordt op dit moment ook de vrijwilligerapp ingezet. Via deze app kunnen we gemakkelijk een grote groep mensen bereiken als er een hulpvraag binnen de gemeente is. Wilt u deze app op uw computer of telefoon installeren zodat we op een effectieve manier mensen kunnen helpen? http://www.hervormdbergambacht.nl/vrijwilligerapp

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
In verband met de Corona epidemie is besloten tot nader order de verkoop van collectebonnen in de consistorie te annuleren. Wij zullen u nader informeren als er weer collectebonnen aangeschaft kunnen worden. Tot dit moment kunt u gebruik maken van de verschillende opties om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven. 
 
Collectebonnen Collectebonnen
In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs..