Solidariteitskas 2022 Solidariteitskas 2022
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Kerken uit het hele land dragen bij aan de solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid en per dooplid vanaf 18 jaar ondersteunen gemeenten elkaar jaarlijks om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan de helft wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Brief_Solidariteitskas_2022_Website.pdf
 
Product van de maand juni Product van de maand juni
84 blikjes vis konden er afgelopen maand naar de voedselbank in Lekkerkerk gebracht worden. Alle gevers hartelijk dank.

Het product van de maand juni is douchegel en shampoo. Op D.V. zaterdag 4 juni zullen de kratten van 10:00 tot 17:00 onder de toren staan. Zondag 5 juni en maandag 6 juni in het voorportaal van de kerk.

Laten we als gemeente ook onze naaste dicht bij, die het moeilijk hebben niet vergeten. Ook niet in ons gebed. Namens de voedselbank en de diaconie, bij voorbaat hartelijk dank.
 
Gemeenteavond beleidsplan 24 maart Gemeenteavond beleidsplan 24 maart
Op 24 maart wordt er een gemeente avond gehouden rond het beleidsplan 2022-2026
Er is een inloop sessie van 19:30 – 22:00
Voor meer informatie zie kerkbode of https://www.hervormdbergambacht.nl/kijken_en_analyseren
 
Ontmoetingsmomenten Ontmoetingsmomenten

Wie verlangt er niet naar een volle kerk, koffiedrinken na de dienst, samen zingen, een gezellige startdag of een massale actiedag voor een goed doel?

Helaas is dat de afgelopen tijd niet mogelijk geweest, maar gelukkig krijgen we weer meer mogelijkheden om iets te organiseren. Daarom willen we klein beginnen en binnen de huidige mogelijkheden momenten organiseren waar we elkaar als gemeenteleden kunnen ontmoeten.

Daarvoor willen we jou / u uitnodigen om met het volgende mee te doen:

  • Bij elkaar op de koffie
  • Bij elkaar aan tafel
lees meer ┬╗
 
Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid
In februari 2017 is afgesproken dat na het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid psalm 103 vers 8 en 9 wordt gezongen. Op basis van vragen van gemeenteleden hebben we opnieuw over dit onderwerp nagedacht. Een steeds terugkerende vraag in de afgelopen periode was of er ook een andere psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, gezongen kan worden na het afkondigen van een overlijden. We hebben daarom afgesproken nabestaanden de keuze te geven om zelf een psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, te kiezen na het afkondigen van het overlijden van een naaste. Nabestaanden zullen dit na een overlijden zelf kenbaar moeten maken aan de wijkpredikant of de scriba. Zonder persoonlijk verzoek blijft psalm 103 vers 8 en 9 de basis.
 
Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd
door de PKN (zie https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-
kerkelijke-bijeenkomsten/). Dit gebruiksplan is tot stand gekomen met in achtneming van deze
richtlijnen en betreft een praktische uitwerking voor onze gemeente.
Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de
ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden
aangepast zodra hier aanleiding voor is.

Het gebruiksplan is in te zien via de volgende link: Gebruiksplan versie 3-0 (PDF) 
 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing
Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.
 
Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Dag iedereen, 

Omdat we elkaar als gemeenteleden momenteel niet zo vaak tegenkomen, ontstaat het risico dat sommige noden onzichtbaar blijven. Terwijl er veel mensen zijn die van alles meemaken, ook op het gebied van rouw. Als dit jezelf betreft, of je weet iemand anders die wel wat bemoediging zou kunnen gebruiken, neem dan contact met mij op. De mensen van het Rouwpastoraat m/v staan klaar om te helpen. Samen antwoorden zoeken in de Bijbel geeft troost. Dank jullie wel. 

Hartelijke groet, 
Christel van Herk, coördinator 

Tel. 06-10877374
 
Hulpvragen delen Hulpvragen delen

Om te zorgen voor mensen binnen onze gemeente wordt op dit moment ook de vrijwilligerapp ingezet. Via deze app kunnen we gemakkelijk een grote groep mensen bereiken als er een hulpvraag binnen de gemeente is. Wilt u deze app op uw computer of telefoon installeren zodat we op een effectieve manier mensen kunnen helpen? http://www.hervormdbergambacht.nl/vrijwilligerapp