Volkskerstzang 2022 Volkskerstzang 2022

Op dcv 12 december vindt in de Laurentiuskerk te Bergambacht de Volkskerstzang avond plaats. Deze avond valt midden in de Adventsperiode van 4 weken, voorafgaand aan Kerst. Dit ‘feest’ symboliseert de blijde verwachting van het kind Jezus dat geboren zal worden. Als vanouds zal muziekvereniging Excelsior uit Bergambacht zijn medewerking verlenen.

Wij nodigen u allen van harte uit om elkaar te ontmoeten tijdens deze avond en na afloop onder het genot van warme chocomel.

Aanvang van de avond is 20.00 uur, deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur.

Graag tot ziens op maandag 12 december aanstaande!

 
Ontmoetingsmomenten Ontmoetingsmomenten

Sinds maart van dit jaar organiseren we 'Bij elkaar op de koffie' en 'Bij elkaar aan tafel'. Dit is zo positief ontvangen dat we hier D.V. het komende jaar mee doorgaan.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze ontmoetingsmomenten! Hieronder een korte uitleg wat het inhoudt:

lees meer »
 
Meet again-avonden Meet again-avonden
In de komende maanden (sept-dec) hopen we samen met Youth for Christ (Krimpenerwaard) en de Ontmoetingskerk 5 gezellige activiteiten voor de jeugd vanaf 15 jaar te gaan organiseren. We willen de jeugd bij elkaar brengen, zodat ze elkaar op een ontspannen en gezellige manier kunnen ontmoeten. En natuurlijk zouden we het superleuk vinden als jij daar ook bij bent!
lees meer »
 
Gemeenteavond beleidsplan 8 september Gemeenteavond beleidsplan 8 september

Het nieuwe beleidsplan is af en vastgesteld door de kerkenraad. We nodigen daarom iedereen, jong en oud uit om op donderdagavond 8 september vanaf 19.30 uur in de kerk te zijn. We hebben dan een programma waarbij we met elkaar door de inhoud van het beleidsplan heen gaan en er door jullie op het beleidsplan gereageerd kan worden. [...]
lees meer »
 
Solidariteitskas 2022 Solidariteitskas 2022
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Kerken uit het hele land dragen bij aan de solidariteitskas. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid en per dooplid vanaf 18 jaar ondersteunen gemeenten elkaar jaarlijks om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan de helft wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Brief_Solidariteitskas_2022_Website.pdf
 
Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid
In februari 2017 is afgesproken dat na het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid psalm 103 vers 8 en 9 wordt gezongen. Op basis van vragen van gemeenteleden hebben we opnieuw over dit onderwerp nagedacht. Een steeds terugkerende vraag in de afgelopen periode was of er ook een andere psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, gezongen kan worden na het afkondigen van een overlijden. We hebben daarom afgesproken nabestaanden de keuze te geven om zelf een psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, te kiezen na het afkondigen van het overlijden van een naaste. Nabestaanden zullen dit na een overlijden zelf kenbaar moeten maken aan de wijkpredikant of de scriba. Zonder persoonlijk verzoek blijft psalm 103 vers 8 en 9 de basis.
 
Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd
door de PKN (zie https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-
kerkelijke-bijeenkomsten/). Dit gebruiksplan is tot stand gekomen met in achtneming van deze
richtlijnen en betreft een praktische uitwerking voor onze gemeente.
Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de
ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden
aangepast zodra hier aanleiding voor is.

Het gebruiksplan is in te zien via de volgende link: Gebruiksplan versie 3-0 (PDF) 
 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing
Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.