Met kunst naar pasen Met kunst naar pasen

Zeven lijdensweken, zeven amateur kunstenaars. Op verschillende manieren hebben zij uiting proberen te geven aan het thema: Leven door Lijden.
Met een virtuele expositie vertellen ze iets van de gedachten en verhalen achter de werkstukken. Zo hopen ze inspiratie door te geven en je opnieuw te laten kijken naar het wonder van Goede Vrijdag en Pasen.

Bekijk de video:

 
lees meer »
 
Bloemlezing over “Nijhoffs Maria Magdalena” Bloemlezing over “Nijhoffs Maria Magdalena”
De Waarheidsvriend-artikel Janneke de Jong-Slagman

Bekijk artikel via volgende PDF: WHV 13p14,15 - Maria Magdalena in gedichten van Marinus Nijhoff - Janneke de Jong.pdf
 
Product van de maand april Product van de maand april

Voor de opbrengst in de maand maart mogen we dankbaar zijn, 51 pakken en zakken rijst en daarbij te bedenken dat voor een groot deel van de wereld dit het hoofd voedsel is.

Het nieuwe product van de maand april is hagelslag/chocopasta.

Op zaterdag 3 april zal de krat vanaf 10:00 – 17:00 uur weer buiten staan voor de deur van de toren. Wanneer u op zondag 4 april de dienst in de kerk bezoekt kunt u ook dan de hagelslag/chocopasta in de daarvoor bestemde krat deponeren.

lees meer »
 
Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid Psalm of lied bij het overlijden van een gemeentelid
In februari 2017 is afgesproken dat na het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid psalm 103 vers 8 en 9 wordt gezongen. Op basis van vragen van gemeenteleden hebben we opnieuw over dit onderwerp nagedacht. Een steeds terugkerende vraag in de afgelopen periode was of er ook een andere psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, gezongen kan worden na het afkondigen van een overlijden. We hebben daarom afgesproken nabestaanden de keuze te geven om zelf een psalm, of een lied uit de bundel Weerklank, te kiezen na het afkondigen van het overlijden van een naaste. Nabestaanden zullen dit na een overlijden zelf kenbaar moeten maken aan de wijkpredikant of de scriba. Zonder persoonlijk verzoek blijft psalm 103 vers 8 en 9 de basis.
 
Samen op weg naar Pasen Samen op weg naar Pasen
Het idee is ontstaan om in de lijdenstijd als hele gemeente rond dezelfde bijbelgedeelten en thema’s bezig te zijn. Het geeft niet alleen verbondenheid in deze Coronatijd, maar geeft ook geestelijke verbinding omdat je als gemeente dezelfde stappen maakt achter Jezus aan richting Pasen. Praktisch ziet het er zo uit:
 
Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd
door de PKN (zie https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-
kerkelijke-bijeenkomsten/). Dit gebruiksplan is tot stand gekomen met in achtneming van deze
richtlijnen en betreft een praktische uitwerking voor onze gemeente.
Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de
ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden
aangepast zodra hier aanleiding voor is.

Het gebruiksplan is in te zien via de volgende link: Gebruiksplan versie 3-0 (PDF) 
 
Kerk zijn in Coronatijd 1 Kerk zijn in Coronatijd 1
De coronacommissie heeft in de afgelopen weken gewerkt aan een Corona-routekaart voor onze gemeente. In deze routekaart zijn dezelfde fasen opgenomen die het RIVM hanteert. Per fase is voor elk soort werk in de gemeente beschreven wat de beperkingen zijn en op welke manier de coördinatoren zullen moeten zoeken naar alternatieve vormen. Boven de routekaart staat een aantal belangrijke principes die we aanhouden als we kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Die principes maken ook dat we soms in detail afwijken van bijvoorbeeld de routekaart van de PKN.
lees meer »
 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing
Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.
 
Oppasdienst Oppasdienst
Vanaf 20 september 2020 zal er tijdens de 2de ochtenddienst (11:00 uur) weer crechê/oppasdienst worden gehouden. 

Wanneer ouders gebruik willen maken van de oppasdienst moeten ze hun kinderen vooraf aanmelden. 
Dit is een "wekelijks" terugkerende actie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar : crecheschakel@hotmail.com of door een app te sturen naar 06 83172679. 
Deze mededeling zal ook in uitnodiging voor de kerkdienst van 11:00 uur komen te staan. 
Inge van 't Veer zal vervolgens een tijdreservering toesturen naar de ouders wanneer ze hun kinderen kunnen komen brengen. 
lees meer »
 
Vacature overzicht jeugdwerk voor seizoen 2020 - 2021 Vacature overzicht jeugdwerk voor seizoen 2020 - 2021
Enkele vormen van werk zijn nog op zoek naar versterking van de groep leidinggevenden. Zie het
schema hieronder. We roepen mensen op zich te melden om hun gaven in te zetten in de gemeente.
Je kunt je ook melden via de vrijwilligersapp van onze gemeente.
lees meer »
 
Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de maand.  
 
 
Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Dag iedereen, 

Omdat we elkaar als gemeenteleden momenteel niet zo vaak tegenkomen, ontstaat het risico dat sommige noden onzichtbaar blijven. Terwijl er veel mensen zijn die van alles meemaken, ook op het gebied van rouw. Als dit jezelf betreft, of je weet iemand anders die wel wat bemoediging zou kunnen gebruiken, neem dan contact met mij op. De mensen van het Rouwpastoraat m/v staan klaar om te helpen. Samen antwoorden zoeken in de Bijbel geeft troost. Dank jullie wel. 

Hartelijke groet, 
Christel van Herk, coördinator 

Tel. 06-10877374
 
Hulpvragen delen Hulpvragen delen

Om te zorgen voor mensen binnen onze gemeente wordt op dit moment ook de vrijwilligerapp ingezet. Via deze app kunnen we gemakkelijk een grote groep mensen bereiken als er een hulpvraag binnen de gemeente is. Wilt u deze app op uw computer of telefoon installeren zodat we op een effectieve manier mensen kunnen helpen? http://www.hervormdbergambacht.nl/vrijwilligerapp

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
In verband met de Corona epidemie is besloten tot nader order de verkoop van collectebonnen in de consistorie te annuleren. Wij zullen u nader informeren als er weer collectebonnen aangeschaft kunnen worden. Tot dit moment kunt u gebruik maken van de verschillende opties om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven. 
 
Collectebonnen Collectebonnen
In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs..