ANBI gegevens Stichting Bergambacht Helpt ANBI gegevens Stichting Bergambacht Helpt
Documenten ANBI
1) beleidsdocument
2) ANBI-informatie
3) Jaarrekening stichting Bergambacht Helpt 2019 
 Alle documenten zijn in pdf-format te lezen c.q. te downloaden
terug