Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020
Beleidsplan 2016-2020
Voor de periode 2016-2020 heeft de kerkenraad een beleidsplan vastgesteld met de titel: Verdiepen & Verbinden. In dit beleidsplan staat een groot aantal voornemens die in die periode uitgevoerd gaan worden.
Uitvoering
1   Beleidsplan 2016-2020
2   De prioritering van de voornemens uit het beleidsplan
3   Aanbevelingen eredienst 2018 Tekst hier in pdf-format te lezen en eventueel te downlowden 


Inhoud beleidsplan
De hoofdstukken van het beleidsplan zijn de volgende:
Christelijke gemeente
De vierende en biddende gemeente
De pastorale gemeente
De lerende gemeente
De getuigende gemeente
De dienende gemeente
De benodigde middelen
Communicatie
Het thema Verdiepen & Verbinden zal ook het hoofdthema zijn voor de gemeenteactiviteiten in de komende jaren. Elk jaar zal een specifiek aspect aan de orde komen met een specifiek jaarthema.
Seizoen 2016-2017: accent op de verdieping in de relatie met onze Drie-enige God en de noodzakelijke verbinding met Hem om Hem te eren in de gemeente en ons dagelijks leven.
Seizoen 2017-2018 en seizoen 2018-2019: accent op de verdieping van de onderlinge geloofsgemeenschap en de liefdesverbinding die we als lichaam van onze Heere Jezus Christus hebben.
Seizoen 2019-2020: accent op de verdieping van ons getuigenis in de wereld en het kunnen verbinden met mensen om ons heen in gehoorzaamheid aan de roeping van onze Heere en Heiland.
De kerkenraad heeft de specifieke voornemens uit het beleidsplan verdeeld over de komende jaren en daarmee ook een prioriteitsvolgorde gegeven. De voornemens zijn geordend onder de drie jaarthema’s. Hierdoor ontstaat logica in het uitvoeren van de voornemens en kunnen ze zo mogelijk ingebed worden in het gemeentebrede denken over de drie accenten. Een voorbeeld: In het seizoen 2016-2017 waarin we nadenken over onze relatie tot God is het logisch om het accent op de vierende/biddende en lerende gemeente te leggen. Vervolgens is het dan ook logisch om een voornemen dat bijvoorbeeld te maken heeft met het nadenken over de eredienst ook in dat zelfde seizoen uit te voeren.
 
terug