Evangelisatiewerk Evangelisatiewerk
Het doel van het evangelisatiewerk is om onze buiten/randkerkelijke medemens kennis te laten nemen van de liefde van God , het christelijk geloof en onze kerk.  De evangelisatiecommissie wil dat op twee manieren vorm geven : via een ‘netwerkaanpak’ en via ‘een aantal activiteiten’.
 
Van gemeenteleden wordt gevraagd om actief te zijn in hun eigen netwerk (familie, vrienden, buren, collega’s) en daar contact te zoeken met hun buiten/randkerkelijke medemens. Het gaat daarin om het opbouwen van een contact/een relatie. Van christenen wordt innerlijke bewogenheid gevraagd voor onze medemens. Om getuige te zijn in plaats van te overtuigen. Ons niet anders/mooier voor te doen dan we zijn. Christenen ‘vallen’ ook, maar zijn dankbaar voor een God, die hen weer op laat staan.
 
Daarnaast worden een aantal activiteiten georganiseerd. Zo worden b.v. nieuw ingekomenen welkom geheten in onze kerkelijke gemeente, zijn we met een stand aanwezig zijn op de jaarlijkse braderie, wordt het blad Echo bezorgd, zijn er laagdrempelige ontmoetingen ( de zogenaamde BOB’ s), worden belangstellenden begeleid op de open gespreks-/ Emmaüskring, zijn we betrokken bij de Vakantie Bijbel Club en zijn er incidentele acties zoals het uitdelen van paaseitjes  met een pakkende tekst.
 
terug