Voedselbank Voedselbank
De voedselbank “IJssel en Lek” wil uw aandacht vragen voor de minder bedeelden in de samenleving van de gemeente Krimpenerwaard en u vragen om mee te helpen met het Voedselprogramma van de Voedselbank.

Wat is armoede:
Armoede is een complex verschijnsel  met veelal samenhangende dimensies als inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, woon- en leefomgeving, waarin het toekomstperspectief een belangrijk onderscheidend kenmerk is. Dit vooral in situaties waar nauwelijks uitzicht is op werk of verandering van leefsituatie.
•          Armoede is in de 1e plaats een samenlevingsprobleem 
•          Te laag sociaal minimum/grotere afstand arm - rijk
•          Verschillend lokaal armoedebeleid
•          Geen werk betekent vaak verarming
•          Armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie/overerfbare armoede
•          Schuldenproblematiek

Oorzaken kunnen zijn:
•          Langdurig laag inkomen / Mensen met een parttime baan
•          Onvoorziene hoge uitgaven of incidentele financiële tegenslag
•          Onbekendheid met regelgeving / Ingewikkelde formulieren
•          Wachttijden bij toekenning uitkering / Vastlopen in loketten van meerdere instanties
•          Angst of schaamte voor instanties
•          Hoge vaste lasten (wonen, energie, verzekeringen)
•          Net buiten allerlei regelingen vallen
•          Structurele hoge bijzondere uitgaven
•          Terugvordering van teveel uitbetaalde toeslagen
•          Problemen met flexwerken / seizoenswerk
•          Loonbeslag / Mensen zonder betaald werk                         
•          Alleenstaande ouders met kinderen / Ouders van gehandicapte kinderen
•          Mensen met psychische problemen 
•          Asielzoekers  
•          Ouderen (65-plussers zonder pensioen)
•          Mensen met een chronische ziekte of beperkingen
•          Mensen die te maken hebben met een restschuld   (hypotheek)
•          Gezinnen waarin slechts één persoon betaald werk heeft
•          Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) / kleine ondernemers / faillissementen
•          Mensen die net weduwe of weduwnaar zijn geworden

Welke impact heeft de voedselbank IJssel en Lek’ op de situatie van hun cliënten, en hoe beïnvloedt dit systeem de structurele armoedebestrijding? Ten eerste, hierdoor besparen de cliënten geld en hebben ze meer financiële mogelijkheden. Ten tweede, het ontvangen van “luxere producten” draagt bij aan het gevoel dat ze anders niet hebben. Ten derde, de bewustwording van hun eigen situatie, kan toenemen door het contact met sociaal maatschappelijk werkers.
De voedselbank ‘IJssel en Lek’ helpt mee aan:
o          Betere geestelijke- en lichamelijke gezondheid.
o          Besef van de economische situatie.
o          Sociale connecties.
Al deze elementen dragen bij aan de armoedebestrijding.

Een hartelijke groet namens het College van Diakenen.
 
terug