Jaarverslag 2018 De Schakel Jaarverslag 2018 De Schakel
In het jaarverslag van 2018 kijken we als bestuur van “De Schakel” terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit op het lopende jaar.
Voor we hieraan beginnen past het ons om dankbaar te zijn. Dankbaar tegenover God, die dit heeft mogelijk gemaakt. Dankbaar voor de vele activiteiten voor jongeren en ouderen die plaatsvonden tot opbouw van Zijn gemeente. Dankbaar voor de gemeenteleden die door hun inzet ons mede in staat stelden “De Schakel” op verantwoorde wijze te exploiteren.

Het bestuur heeft  qua samenstelling in 2018 enkele wijzigingen gekend. Kees Broere heeft na 10 jaar actief te zijn geweest als voorzitter afscheid genomen. We willen Kees nogmaals bedanken voor zijn inzet en wensen hem samen met Iet Gods Zegen toe.
We zijn verheugd dat ons bestuurslid Gerrit de Jong de taak als voorzitter heeft overgenomen.
Ook hebben we een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen. We zijn blij dat Andre de Jong ons bestuur als algemeen lid is komen versterken.

In 2018 zijn er in en rondom “ De Schakel” een aantal onderhoudswerkzaamheden gedaan om een goede uitstraling van het gebouw te behouden.
In de Schakel kan er voor de gasten Wifi worden ontvangen. De gladde dekvloer van de bestrating van de entree is behandeld. In het rouwcentrum zijn de motoren van de koeling deels vervangen. De noodverlichting is hersteld.

Voor 2019 zijn er in en rondom “De Schakel” en Rouwcentrum geen grote onderhoudswerkzaamheden gepland.
Door de medewerkers is in de zomer een gezellige middag voor ouderen georganiseerd.
De omzet van De Schakel is ten opzichte van 2017 gestegen.
Onze dank gaat uit naar onze vrijwilligers, die veel uren hebben besteed aan het onderhoud en binnenschilderwerk van "De Schakel" en die ook het onderhoud van de tuin voor hun rekening hebben genomen.
Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats willen wij de beheerster, het bedienend personeel en allen die belangeloos veel werk voor “De Schakel” verzetten hartelijk bedanken.
We hopen en vertrouwen op een goede samenwerking in het komende jaar. Gods Zegen op de vele activiteiten die in en rond ons gebouw mogen plaatsvinden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2019 door het bestuur bestaande uit:

G.C. de Jong (voorzitter)
A.N. Deelen (secretaris)
K. Versluis (penningmeester)
G.L. den Hoed (alg. adjunct)
J.W. Blok
E. Otterspeer-van den Heuvel
T. v.d. Graaf
M. Molenaar-van Erk
A. de Jong

 
terug