Kerkdiensten Kerkdiensten
Indien u aanwezig wilt zijn bij (één van) de kerkdiensten kunt u zich op geven via het mailadres
kerkdiensten@hervormdbergambacht.nl
U dient naam, adres, e-mailadres en aantal personen op
te geven. Aanmelden is een eenmalige handeling en afmelden kan continu.
terug