Verschijningsdata in 2022 Verschijningsdata in 2022
Bekijk de data voor aanleveren voor kopij en verschijnen van de kerkbode in 2022
lees meer ┬╗
 
Onze kerkbode Onze kerkbode
Kerkbode is de naam van ons tweewekelijks verschijnend kerkblad.
Het blad heeft een oplage van 950 exemplaren. Het is een veel gelezen uitgave.
Hoe u kopij kunt aanleveren en een abonnement aanvragen,  kunt u zien door op de link te klikken.
Aanleveren kopij:kerkbode@hervormdbergambacht.nl
Administratie Kerkbode (adreswijziging/aanmelden):
abonnement@hervormdbergambacht.nl

Graag tekst voor de Kerkbode aanleveren in het volgende lettertype/grootte:

-  Times New Roman 12 (tekst)
-  Arial 12 bold/dikgedrukt (kop)