Gebedskring Gebedskring
Samen bij Eén. Samen bidden tot de Ene. Met gebed gaan we de strijd aan waar elke gelovige mee te maken heeft. Door samen te bidden ondersteunen we elkaar als we dreigen te verzwakken. Met de gebedskring willen we hierin voorzien. Bid u/jij daarom met ons mee? Het is voor jong en oud! We komen om de 2 weken bij elkaar op woensdagavond bij iemand thuis. Na wat zingen en een stukje Bijbellezen nemen we ruim de tijd voor gebed. Onder het kopje 'agenda' vindt u steeds waar en wanneer we samenkomen. Van harte welkom!
 
terug