Project Binnenlands Diaconaat 2020-2021 Project Binnenlands Diaconaat 2020-2021

Als gemeente zamelen we iedere zondag middels een collecte geld in voor een diaconaal doel. Zo wordt er gedurende een kalenderjaar voor vele verschillende diaconale doelen geld ingezameld. Sinds enkele jaren zijn er twee doelen waarvoor meerdere keren per jaar geld ingezameld wordt. Het betreft hierbij één binnenlands diaconaal en één wereld diaconaal doel.

Als diaconie hebben we een nieuw doel gekozen waarvoor we meerdere keren per jaar de gaven in willen gaan zamelen. Dit betreft de Stichting vrienden van de Hoop.

Sinds de oprichting in 1977 is De Hoop een verlengstuk van de kerken. De Hoop wil op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen helpen tot herstel te komen in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en God. Mede dankzij de steun van de kerken heeft De Hoop altijd hoop en zorg kunnen bieden aan mensen op weg naar een nieuw leven. Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende activiteiten van De Hoop en stichtingen die aan stichtingen die verbonden zijn. Het gaat om hulpverlening die niet of alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid, maar die wel uiterst belangrijk is voor mensen die bezig zijn om een nieuw leven op te bouwen. Sommige mensen zijn verslaafd (geweest), anderen worstelen met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die uit de prostitutie willen stappen.

Voor meer informatie kunt u op de website kijken https://www.vriendenvandehoop.nl/.
terug