Catechese en jeugdwerk: een nieuw winterwerkseizoen Catechese en jeugdwerk: een nieuw winterwerkseizoen
Thema: ‘Goed om te horen’

Door de Corona is het afgelopen winterwerk in veel gevallen abrupt gestopt. Er ontstond zowel voor de leiding als voor de jongeren een gat. De jongeren misten immers hun leeftijdgenoten en in veel gevallen het samen iets doen. Ook het aanwezig zijn in de erediensten werd erg gemist. Tegelijk hebben de leidinggevenden creatief nagedacht over wat er richting de zomer met alle beperkingen nog wel mogelijk was. En wat heel belangrijk is: jullie hebben contact gehouden. Jullie hebben laten merken dat jullie aan de kinderen, tieners en jongeren dachten. Dank daarvoor. Daarnaast zijn er enkele bijzondere activiteiten geweest voor hen waarin iets van de liefde van onze Heere door gegeven kon worden. Waardering daarvoor!

Nu staan we voor een nieuwe periode waarin Corona niet weg is en we als kerk opnieuw moeten nadenken wie we zijn en hoe we elkaar helpen groeien in geloof en een getuigenis zijn in onze omgeving. We gaan er nu vanuit dat het werk met de kinderen en met de tieners kan plaatsvinden waarbij jullie als leiding de regels van de overheid in acht nemen. Dat betekent dat je als volwassenen anderhalve meter afstand houdt, dat er bij binnenkomst handen ontsmet worden en na gebruik de ruimte wordt gelucht en gedesinfecteerd. Voor het jongerenwerk zal er ook op afstand moeten worden gewerkt. Dat betekent dat er gekeken moet worden of de ruimtes groot genoeg zijn. Kijk voor tips ook op de site van de HGJB: www.hgjb.nl/coronatips-jeugdwerk/ We wensen jullie Gods zegen toe in het opstarten van het werk en hopen dat kinderen, tieners en jongeren ervaren dat de kerk om hen heen staat en in een liefdevolle relatie met hen onderweg wil zijn.

Het thema van dit seizoen is: ‘Goed om te horen’. In de twee morgendiensten van 27 september staan we bij dat thema stil en we hopen dat jullie in het seizoen ook accent willen leggen op het opmerken van Gods stem door het lezen van de Bijbel en daaraan gehoorzamen in het leven van alle dag. Heel basaal dus. In de diensten van de opening van het winterwerk willen we graag zoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren uitnodigen om aanwezig te zijn. Zij krijgen dus voorrang in aanwezigheid.

Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de beide jeugdouderlingen: Peter Jan Verdoold en Kees Zeelenberg. Bastiaan Buijs blijft op projectbasis bij het jeugdwerk betrokken en zal in het seizoen nog enkele taken oppakken.

Ouders, jullie ook van harte Gods zegen gewenst in het optrekken met jullie eigen kinderen. Vragen of creatieve ideeën horen wij graag: jeugdouderling@hervormdbergambacht.nl

terug