Start van het seizoen Start van het seizoen

We hopen het gemeentewerk weer fysiek te kunnen opstarten. We hebben allemaal, en niet in het minst de kinderen en de jongeren, de ontmoeting gemist.

Als thema voor het seizoen volgen we het landelijke thema van de HGJB: Geloven is doen. Vorig jaar lag het accent meer op de noodzaak van Bijbellezen. Dit jaar ligt het accent op de navolging van Christus en onze concrete verantwoordelijkheid in deze wereld. Het zou geweldig zijn als jongeren van onze gemeente niet alleen zien aan ouderen dat geloven concreet verschil maakt in je dagelijkse leven maar dat we hen ook helpen om zelf als volgeling van Jezus door het leven te gaan. Op de startzondag zal ook over dit thema gepreekt worden. Lees alvast Mattheus 25:14-30. Onze God schenkt in zijn genade ons zoveel talenten en vraagt van ons om daarmee te ‘doen’. Voor jullie allemaal in dit seizoen geloofsgroei gewenst!

terug