Eeuwigheidszondag Eeuwigheidszondag
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Met deze woorden spreekt een berijming van psalm 90 van de tijdelijkheid van ons leven, maar ook van Gods eeuwige trouw. 
Richting de Eeuwigheidszondag gaan onze gedachten nog vaker uit naar degenen die overleden zijn. Tegelijkertijd denken we dan aan hen die achterbleven. 
Wat kun je je verlaten voelen als een geliefde gestorven is. Het leven gaat verder, maar zonder die persoon. Ook kun je je verward en verloren voelen.

Als Rouwpastoraat bidden we een ieder die dit betreft de ervaring toe van de dichter van psalm 90.

Wij zijn in Gods ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van Zijn beloften en van Zijn verbond.

Namens het Rouwpastoraat,
Christel van Herk
 
terug