Digitaal bijdragen aan de collecte Digitaal bijdragen aan de collecte

Het is binnen onze gemeente mogelijk om digitaal bij te dragen aan de collecte. Dit kan op twee manieren die we graag bij u onder de aandacht brengen.

De Hervormd Bergambacht app
Allereerst is er de mogelijkheid gebruik te maken van de Hervormd Bergambacht app. Deze app is te downloaden via de AppStore en de Google PlayStore, de app downloaden kan ook door de onderstaande QR code te scannen.

Na het downloaden kunt u gebruik maken van deze handleiding voor het instellen van uw profiel en het eventueel opwaarderen van uw saldo voor het collecteren.

Het mooie van de app is natuurlijk het sociale gedeelte. Er zijn verschillende groepen, zoals bijvoorbeeld catechisatie, jongerenclubs, etc. Ook is er één groep waar iedereen in zit, hier worden berichten geplaatst die voor de hele kerk relevant zijn.

Overmaken van een gift
Daarnaast kunt u ook een collectebijdrage overmaken naar bankrekening NL72 RABO 0373 7352 00 ten name van CvK Hervormde Gemeente Bergambacht.

Collectebijdragen die gestort worden op deze bankrekening zullen als volgt verdeeld worden: 45% voor het diaconale doel, 45% voor het kerkelijke doel, 5% voor de GZB (zendingsbussen) en 5% voor het onderhoudsfonds (kerkjes).

Voor de weken dat er wordt gecollecteerd voor het in stand houden van de predikantsplaatsen of het jeugdwerk zal de verdeling als volgt zijn: 35% voor het diaconale doel, 30% voor het kerkelijke doel, 30% voor het in stand houden van de predikantsplaatsen of het jeugdwerk en 5% voor het onderhoudsfonds (kerkjes).

terug