Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte? Hoe kan ik digitaal bijdragen aan de collecte?

Vanwege het feit dat de komende weken geen kerkdiensten worden gehouden, zal er in kerk ook niet gecollecteerd worden.
Het werk van de diaconie en de kosten die het college van kerkrentmeesters maken, lopen in de komende weken gewoon door.
Wij hopen daarom op uw medewerking om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven.
 
Er zijn daarvoor drie opties:
 1. De Appostel app
  Met ingang van heden is de Appostel app voor onze gemeente beschikbaar. Dit is een app die
  via Google Play (Android) of de App Store (Apple) is te downloaden. U kunt hier een tegoed
  op zetten en vervolgens geld doneren per collectedoel.
  Hoe u deze app installeert en gebruikt ziet u in de volgende video's.

  Downloaden van Appostel en het eenmalig aanmaken van een eigen account:


  Hoe tegoed wordt gekocht én hoe de digitale collecte wordt gegeven:
   

  Of lees de handleiding voor de installatie en het gebruik van de Appostel:: Korte uitleg Appostel.pdf (opent in nieuw venster).
 2. Doneren via de website van SKG collect: 
  Ga naar de SKG Collect pagina via de volgende knop:
  Geef via SKG Collect
  Hier kunt u (zie onderstaande voorbeeld) via de knop ‘gift/donatie’ een bijdrage geven per collectedoel.
 3. Een gift overmaken naar bankrekening NL72 RABO 0373 7352 00 ten name van CvK Hervormde gemeente. 

  Collectebijdragen die gestort worden op deze bankrekening zullen als volgt verdeeld worden: 45% voor het diaconale doel, 45% voor het kerkelijke doel, 5% voor de GZB (zendingsbussen) en 5% voor het onderhoudsfonds (kerkjes). 

  Voor de weken dat er wordt gecollecteerd voor het in stand houden van de predikantsplaatsen of het jeugdwerk zal de verdeling als volgt zijn: 35% voor het diaconale doel, 30% voor het kerkelijke doel, 30% voor het in stand houden van de predikantsplaatsen of het jeugdwerk en 5% voor het onderhoudsfonds (kerkjes). 
terug