Functies en contactgegevens Functies en contactgegevens
 
G.A. van Eck
Voorzitter
g.vaneck@hervormdbergambacht.nl
W. Hoogendijk
Penningmeester
w.hoogendijk@hervormdbergambacht.nl
T.A. Verhoef
Secretaris
t.verhoef@hervormdbergambacht.nl
T. van der Graaf
Algemeen adjunct
t.vandergraaf@hervormdbergambacht.nl
W Both
w.both@hervormdbergambacht.nl
R.B.C. den Breejen
r.denbreejen@hervormdbergambacht.nl
 
terug