Functies en contactgegevens Functies en contactgegevens
 
G.A. van Eck
Voorzitter
g.vaneck@hervormdbergambacht.nl
P. van Willigen
Penningmeester
p.vanwilligen@hervormdbergambacht.nl
B. Langerak
Algemeen adjunct
b.langerak@hervormdbergambacht.nl
T.A. Verhoef
Secretaris
t.verhoef@hervormdbergambacht.nl
T. van der Graaf
t.vandergraaf@hervormdbergambacht.nl
R.B.C. den Breejen
r.denbreejen@hervormdbergambacht.nl
 
terug