Giften Giften
Giften
Giften aan de Hervormde gemeente Bergambacht vallen onder zgn. ANBI-regeling en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De Hervormde gemeente Bergambacht is namelijk een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.
 
Bij het opgeven van giften bij uw aangifte inkomstenbelasting geldt echter een minimum, de zogenaamde drempel. Deze drempel is 1% van uw drempelinkomen en is minimaal EUR 60,-. Naast het minimum geldt er ook een maximum, te weten 10% van uw drempelinkomen.
 
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
 
Periodieke gift
Nog interessanter is het om uw gift of giften in een overeenkomst vast te leggen voor een periode van 5 jaar of meer. Het voordeel is dat u geen rekening meer hoeft te houden met de drempel of met het maximum. U heeft daardoor een hoger bedrag aan aftrek van giften.
 
Meer informatie over de periodieke gift vindt u in deze brochure van de PKN. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters. De kerk adviseert u graag en helpt u desgewenst bij het invullen van de overeenkomst.
 
terug