Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk in onze gemeente Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk in onze gemeente

Je wilt je huwelijk graag laten bevestigen en inzegenen in onze kerk onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Alles over ons "beleid  huwelijksinzegening

De kerkelijke inzegening is een geweldig getuigenis dat jullie samen met God het huwelijk willen ingaan en in afhankelijkheid van Hem willen leven. Jullie geven daarmee aan dat je van God afhankelijk wil zijn en laten dat zien aan God, jullie familie, de gemeente en jullie gasten. Hieronder staan de stappen die je moet nemen.
  1. Aanvraagformulier
    Door dit formulier minimaal 4 maanden voor de voorgenomen huwelijksbevestiging in te vullen doe je een aanvraag voor een huwelijksinzegening onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Bergambacht. Download het aanvraagformulier hier "aanvraagformulier"
  2. Motivatiebrief
    De motivatiebrief zal elk van jullie apart moeten schrijven. Het format daarvoor vind je hier "motivatiebrief"
  3. Inzenden Aanvraagformulier en Motivatiebrief
Het ingevulde aanvraagformulier zal, vergezeld van jullie beider motivatiebrief aan de kerkenraad, bij de wijkpredikant moeten worden ingeleverd. Daarna neemt de predikant contact met jullie op over de vervolgstappen.
 
terug