Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020

Onze kerk is een plek waar we Gods Woord mogen horen en ons geloof mogen belijden. Naast de kerkdienst is er pastorale zorg voor gemeenteleden en zijn er vele activiteiten zoals catechisatie, clubs en verenigingen. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. De kerk kan alleen bestaan dankzij de steun van haar leden. De actie kerkbalans is uw vrijwillige financiële bijdrage aan onze kerk. Doet u mee? Uw bijdrage zal voorzien in de uitgaven van de kerk zoals salarissen, onderhoud aan gebouwen en de kerkelijke activiteiten van onze gemeente. Zoals u kunt zien, is sprake van een begrotingstekort van ruim € 16.000. Dit komt doordat we naar verwachting vanaf maart weer twee fulltime predikanten zullen hebben. We zijn dankbaar dat de beide vacatures dan weer vervuld zullen zijn, maar dit betekent dat we ook de bijbehorende kosten zullen hebben. Wilt u zo mogelijk uw bijdrage verhogen ten opzichte van vorig jaar, zodat we aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen?

Dit jaar starten we met een pilot om de actie Kerkbalans ook digitaal te gaan doen.
Hieronder kunt u de twee documenten downloaden die hier voor nodig zijn:

terug