Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwde we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Omdat we er ook dit jaar willen zijn voor iedereen die kerk nodig heeft, doen we graag weer een beroep op u. Zoals elk jaar in januari gaan de kerkbalans vrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor de actie Kerkbalans te vragen. In de week van 18 tot 23 januari worden de Kerkbalans enveloppen bij u afgegeven, welke één week later weer zullen worden opgehaald. In de Kerkbalans brief vindt u informatie over de begroting van onze gemeente. Via deze weg willen we het belang van deze actie benadrukken. Ook dit jaar is er spraken van een begrotingstekort. Een verklaring hiervoor is een afname in de opbrengsten vanwege Corona, terwijl de kosten hierdoor juist oplopen. Binnen de gestelde maatregelen wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk toch door te kunnen laten gaan. Wij hopen op uw welwillende en gulle financiële bijdragen om ook op de langere termijn aan onze financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijke kerkenwerk. U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten retour envelop doen, liefst al voordat de Kerkbalans vrijwilliger weer bij u aan de deur staat. Bij voorbaat onze hartelijke dank!
 

Ook wordt dit jaar de actie kerkbalans weer digitaal aangeboden.
Hieronder kunt u de documenten downloaden die hierbij horen: 
terug