zo 24 mei 2020  om 08:45
Voorganger: ds. J. van der Meijden
Online Morgendienst

Liturgie
Gz. 12: 1 en 7
Ps. 21: 1 en 5
Lz. Efeze 1: 15 - 23
Tekst Efeze 1: 20b - 23
Ps. 110:1,2
Preek Christus Triomfator
Wk. 189: 3 en 6

Collectedoelen
1e collecte : St. Budgethulp Krimpenerwaard
2e collecte : Kerk

U kunt uw gift geven via de bankrekening of de Kerkgeld app. Zie https://www.hervormdbergambacht.nl/digitalecollecte

terug