zo 24 mei 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Online Avonddienst

Liturgie
Ps. 105: 1
Ps. 116: 1 en 4
Lz. Markus 10: 17 - 27
Lz. zondag 44
Ps. 119: 18 en 83
Wk. 267: 1, 2 en 5

Bij deze dienst hoort een hangout. Klik op handout Heidelbergse Catechismus zondag 44.pdf om deze te bekijken
 
Collectedoelen
1e collecte : St. Budgethulp Krimpenerwaard
2e collecte : Kerk

U kunt uw gift geven via de bankrekening of de Kerkgeld app. Zie https://www.hervormdbergambacht.nl/digitalecollecte

terug