zo 16 aug 2020  om 17:00 uur
Voorganger: ds. P. Wijnberger
Avonddienst

Liturgie
Ps. 19: 1
Ps. 86: 6
Lz. Johannes 4: 31 – 38
Lz. zondag 49
Ps. 119: 2 en 36
Wk. 267: 2, 5 en 6

Bij deze dienst hoort de volgende handout: Handout Heidelbergse Catechismus zondag 49.pdf 

Collectedoelen

1e collecte: GZB zomerzendingscollecte
2e collecte: Kerk
U kunt uw gift geven via de bankrekening of de Kerkgeld app.
Kijk voor meer informatie op hervormdbergambacht.nl/digitalecollecte

terug