Zondag 20 sep 2020  om 17:00 uur
Voorganger: H. Boele uit Gouda
Avonddienst

Liturgie
Ps. 81: 12
Stil gebed
Votum
Ps. 105: 5 en 6
Geloofsbelijdenis
Gebed
Lz. Exodus 2: 11-25
Ps. 116: 1, 2, 3 en 4
Preek
Meditatief orgelspel
Dankgebed
Wk. 245: 1 en 2
Zegenbede

Collectedoelen
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
 

terug